Rådmænd vil have obligatorisk erhvervspraktik tilbage i skolerne

De to rådmænd Thomas Medom, Børn og Unge, og Kristian Würtz, Sociale Forhold og Beskæftigelse, foreslår som et led i en ny handleplan for unges vej til uddannelse og job at indføre obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolerne. Initiativet er et forslag blandt en række, som i dag er behandlet i Magistraten i Aarhus Kommune i forbindelse med en ny ungehandleplan.

”Mange unge aner ikke, hvilken retning de skal søge i. Vi har i dag ud-mærket hjælp i form af rådgivning, samtaler og afklaringsforløb, men der er brug for mere. Vi tror på, at erhvervspraktik vil give unge et konkret og nærværende indblik i et fag, en retning og en hverdag, som de måske – eller måske ikke - kunne tænke sig. Det giver bare noget andet at sige goddag til virkeligheden på den måde”, siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Erhvervspraktikken forudsætter et godt og tæt samarbejde med erhvervslivet, og derfor inviterer rådmændene nu de relevante organisationer med til at lægge rammer om et forpligtende samarbejde.

”Det er min ambition, at alle byens unge kommer i job eller uddannelse. Den gode læring, der er ved at prøve kræfter med hverdagen i en virksomhed eller på en arbejdsplads, er et afgørende element, og derfor rækker vi ud til det aarhusianske erhvervsliv for at styrke samarbejdet om unges uddannelsesvalg. Men erhvervspraktik kan ikke stå alene, og derfor indeholder ungehandleplanen også mange andre stærke initiativer, som til sammen skal hjælpe de unge på vej,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Ungehandleplanen udpeger blandt andet unges uddannelsesparathed i grundskolen, målrettede indsatser for udvalgte unge, der har svært ved at finde vej til uddannelse og job samt ambitiøse mål som centrale temaer i handleplanen.

Samtidig peger planen på en række konkrete indsatser, som blandt andet elevforløb sammen med erhvervsuddannelser, bedre overgange for unge fra specialklasser og specialskoler og intensive læringsforløb.

Fakta

Med ungehandleplanen styrkes det fælles fokus og samarbejdet om unges overgang til uddannelse og beskæftigelse, særligt i forhold til:

  • Unge i udskolingen, der ikke vurderes uddannelsesparate
  • Unge i udskolingen, der ikke er afklarede i forhold til ungdomsuddannelse
  • Unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen
  • Unge under 25 år, som ikke er startet på en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.
  • Unge under 25 år der er faldet fra ungdomsuddannelse, eller i risiko for det.

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61
  • Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 40 43 12 13