Sprogresultater henviser 36 nye folkeskoleelever til andre skoler

De 36 elever har ifølge sprogscreeningen et såkaldt ”ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte”, og da andelen af elever med behov sprogstøtte på den lokale skole overskrider 20 procent på årgangen, henvises eleverne til andre skoler.

De 36 elever er lidt flere end sidste år, hvor 28 elever blev henvist, men det er på niveau med årene før. I alt har 322 elever et dokumenteret sprogstøttebehov. Derfor vil 286 elever blive optaget på deres lokale skole eller på en skole, som forældrene har valgt til dem.

”Det optimale ville være, at alle lokale elever kunne være på den lokale skole, hvor langt de fleste foretrækker at gå. Det giver de bedste muligheder for at få skole-, fritids- og familieliv til at hænge godt sammen. Omvendt skal vi også være realistiske, så vi hjælper alle børn bedst muligt. Derfor skal vi fortsat arbejde målrettet og systematisk for at give børnene de bedst mulige sproglige kompetencer, så de kan klare sig godt,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Opgørelsen viser også det forventede antal nye elever i de aarhusianske folkeskoler efter sommerferien, som er på 2858, hvilket er 176 færre børn end sidste år. På den baggrund forventes 123 klasser på 0. klassetrin at blive oprettet. Det understreges, at tallene er foreløbige og derfor kan ændre sig frem mod skolestart.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61