Aarhus sætter karakterfri hverdag til debat

I en hverdag uden karakterer skal elever, lærere og forældre arbejde med andre former for evaluering og feedback, end den der er bundet i karakterskalaen.

I den forbindelse holder Børn og Unge en faglig temadag onsdag 6. marts, hvor politikere, forskere, skoleledere, lærere, ungdomsuddannelser, skolebestyrelser, faglige organisationer og erhvervslivet er inviteret til at debattere og udveksle erfaringer.

Jeg er meget nysgerrig på, hvordan vi ved at nedtone karakterer og bruge andre måder at evaluere kan mindske det negative pres på eleverne og øge deres lyst til og motivation for at lære. Konferencen vil bringe gode eksempler fra de forsøg og den praksis, der allerede har været, og vi håber også at kunne få endnu flere skoler med i forsøget.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

På temadagen vil der udover paneldebat blandt blive præsenteret eksempler fra Odder Gymnasiums og Aarhus Statsgymnasiums arbejde med såkaldt formativ feedback, ligesom de lokale Aarhus-folkeskoler Gammelgaardsskolen og Risskov Skole på workshops vil fortælle om deres bud på en karakterfri hverdag.

Professor v. Center for Ungdomsforskning Noemi Katznelson, Aalborg Universitet, og professor v. i statskundskab Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet, vil give mere teoretiske perspektiver præstationskultur blandt unge og betydningen af udviklingen af elevers tankesæt.

Temadagen holdes på Konferencecenter Horisont, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N.

Pressen er velkommen ved forudgående tilmelding til hmols@aarhus.dk.

Program for temakonferencen

Yderligere oplysninger:

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961