Invitation: Oplev Viby-elever og IT-branchen udveksle ideer til kloge dimser

Elever præsenterer teknologi-ideer for dommere fra IT-branchen

Hvordan kan intelligent teknologi forandre og forbedre hverdagen for børn og unge? Det tør eleverne fra to 7. klasser på Viby Skole give et bud på, når de fredag den 8. marts besøger IT-virksomheden KMD. Med sig har de hjemmebyggede prototyper, der opsamler data. Det gør de ved hjælp af sensorer, forbundet med micro-bits. Elevernes løsninger er deres bud på for eksempel at gøre klasseværelset eller kantinen bedre. Nu venter der eleverne et møde med et skrapt dommerpanel fra IT-branchen - og en nervepirrende præsentation af deres løsninger og prototyper……

Aarhus Kommune er pilot i udviklingsprojekt om IoT – Internet of Things

Aarhus er pilot i et landsdækkende projekt, der skal udvikle skoleelevers dannelse og kreativitet i forhold til ting, der kan forbindes, så de kan samle og udveksle data (Internet of Things - IoT). På fredag er I velkomne til at besøge KMD og møde eleverne fra Viby Skole samt undervisere og initiativtagere til projekt ”IoT i Folkeskolen”. 

Leder af skolelederforeningen Claus Hjortdal og Børn og Unge-direktør i Aarhus Kommune Martin Østergaard Christensen deltager i fredagens arrangementet.

10 klasser deltager i pilotprojektet i Aarhus

10 klasser fra Aarhus deltager i pilotprojektet ”IoT i Folkeskolen”. I perioden februar til april 2019 er de med til at udvikle og samle erfaringer med undervisning i ”smart” teknologi – i Internet of Things. Målet med undervisningen er at udvikle elevernes evner som medskabere af ny teknologi – og give dem en digital dannelse, så de omgås data og IoT med omtanke og høj etik. På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet er det planen at udbyde undervisningsforløb i IoT på skoler i hele landet.

Initiativtagere til IoT i Folkeskolen

Bag projektet står Skolelederforeningen og IT-Branchen med støtte fra SAP Danmark og i samarbejde med Aarhus Kommune. I praksis har lærere fra De 32 i Børn og Unge, Aarhus Kommune stået for udviklingen af undervisningsforløb sammen med lokale lærere og elever.

Hvad er IoT?

Internet of Things, forkortet IOT eller IoT, defineres slet og ret som ”et netværk af alle elektroniske enheder, i stand til at indsamle og dele data via sensorer”. Eller med andre ord ”at alt elektronik kan forbindes”.

Deltagere i pilotprojektet IoT i Folkeskolen

Mårslet Skole, Læssøesgades Skole, Viby Skole, Lystrup Skole

Tid:

Fredag den 8. marts kl. 9.30-10.30

Sted:

KMD, Hedeager 44 8200 Aarhus N

Program

9.30 - 9.50: Velkomst

 • Velkomst - Christian Binggeli, KMD
 • Hvorfor prøver I som de første elever i DK IoT i folkeskolen - Claus Hjortdal, Skolelederforeningen
 • Præsentation af dagens dommerpanel, bl.a.
  • Peter Christian Dam, chef for EcoKnow-projektet og leder af Kunstig intelligens-teamet
  • Christian Østerballe, produktejer på MinUddannelse

9.50-10.30: Elever i ”Løvens Hule”

 • Elever fremlægger IoT-projekter, udviklet i ugens løb.
 • Dommerpanel giver elever feedback på deres proces og ideer til løsninger.

10.30: Pizza og sodavand

Deltagere på dagen:

 • Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, medinitiativtager til IoT i folkeskolen
 • Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, Århus Kommune
 • Christian Binggeli, Christian Binggeli, direktør for DIMA-forretning og værtschef i Århus, KMD
 • Ditte Haugaard Clausen, CSR & Public Affairs-Manager, KMD
 • Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation, IT-Branchen, medinitiativtager til IoT i folkeskolen
 • Rune Fick Hansen, kommunikationschef, IT-Branchen
 • Bodil Blom, lærer på Viby Skole, Aarhus Kommune
 • Mette Hardis Jakobsen, konsulent, Børn og Unge, Aarhus Kommune, lokal koordinator af IoT i Folkeskolen

Kontakt:

Konsulent Mette Hardis Jakobsen, Børn og Unge, Aarhus Kommune. E: mhja@aarhus.dk. M: 4187 4073