Konference kickstarter skoletilbud i Gellerup

Har man lagt vejen forbi det vestlige Aarhus for nylig, kan man ikke være i tvivl: Området er i massiv forandring. Blandt andet samarbejder Aarhus Kommune og boligforeningerne om at forandre bydelen, så den bliver en integreret del af byen.

 

Nu er turen kommet til skolerne. Mandag mødes byrådspolitikere og forhandlingsgrupper til en konference om, hvordan vi skaber et skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, der både gavner børnene og bydelen.

 

”Målet er, at vi i fremtiden får en by i social balance, hvor høj som lav bor sammen og har samme muligheder for at skabe sig et godt liv. Skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven skal være attraktivt med et højt fagligt niveau og en elevsammensætning, som afspejler en bydel med social balance, og hvor børnene klarer sig lige så godt, som børn i resten af kommunen,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Forud for nærmere politiske forhandlinger i maj får forældre, elever, borgere, medarbejdere, eksperter, interesseorganisationer og alle andre interesserede mulighed for at komme med input til, hvordan et attraktivt skoletilbud i lokalområderne ser ud.

Skal skolerne være profilskoler med fokus på idræt eller science? Hvad betyder elevsammensætningen? Hvad skal der til i årene før skolestart? Hvordan tiltrækker skolerne børn fra alle slags familier? Det er nogle af de spørgsmål, som politikerne håber på input til.

Vi ser frem til mange gode input og drøftelser med alle relevante aktører om, hvordan vi løfter børnene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven og får skabt et attraktivt skoletilbud. Det er ingen let opgave.  Derfor er det vigtigt, at vi nu sætter os sammen politisk og finder de bedst mulige løsninger både på kort og langt sigt
 Thomas Medom, rådmand for Børn for Unge

Fakta

  • Input til drøftelserne om skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven kan indsendes via hjemmesiden: deltag.aarhus.dk
  • Der er åbent for input fra 26. marts til 23. april 2019.
  • 23. april er bydelens skoler, forældre, lokalråd og andre interessenter er inviteret til en konference om emnet.  

Yderligere oplysninger
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961