Udbygning af dagtilbud på vej i Malling

I begyndelsen af det nye år åbner flere pladser i Beder, i en af de nærmeste uger slås dørene op for flere pladser i Solbjerg og ifølge den seneste befolkningsprognose 2019 skal der inden for de kommende fem år udvides med nye dagtilbudsafdelinger med vuggestue- og børnehavepladser i Malling.

Som rådmand vil jeg selvfølgelig helst imødekomme forældres og børns ønske om plads lige der, hvor de helst vil have det. Omvendt skal jeg også efterleve byrådets krav om at ikke at forbygge os til tomme lokaler. Derfor er jeg meget tilfreds med, at prognoserne nu viser behov for at udbygge yderligere i Malling, hvor der er pres på pasningen.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Børn og Unge har reserveret plads til at bygge dagtilbudsafdelinger i Malling i lokalplan 1020. I alt kan der bygges 18 børnegrupper på det reserverede areal. En børnegruppesvarer til enten 12 vuggestuepladser eller 20 børnehavepladser. Nye grupper vil dermed blive tilpasset efter børnenes alder.

Det nye byggeri kan gå i gang, når der er etableret blandt andet veje, kloak og energi i området, hvilket ifølge afdelingen for Teknik og Miljø vil ske i 2021. Den lokale proces med inddragelse af interessenter sættes i gang i begyndelsen af næste år, og byrådet ventes at tage endelig stilling til byggeriet inden udgangen af næste år.

Aarhus Kommune overholder fortsat pasningsgarantien, som er vedtaget af byrådet. Frem til de yderligere udvidelser står færdig, vil der blive arbejdet med at overholde pasningsgarantien ved blandt andet at anvende de nye pladser i Beder samt andre lokale pladser og ved at tage åbne for endnu en lokal børnehavegruppe på Ajstrupvej.

Yderligere oplysninger:
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961