Voksne og børn i Gl. Brabrand Dagtilbud hjalp Lisbeth Zornig med ny børnebog

Bjørnen Nanna skal på Bjørnehjem – men hvad tænker hendes bedste ven Samson? Emnet og råskitsen var på plads, da forfatter og social iværksætter Lisbeth Zornig sidste år kontaktede dagtilbudsleder Mette Guldager og bad om hjælp til faglig kvalificering af hendes nye børnebog, Nanna på Bjørnehjem. De to har tidligere samarbejdet om børnebogen "Hemmeligheder" – og Mette Guldager svarede ja.

"Jeg samlede en gruppe af pædagoger, der læste teksten fra et børneperspektiv – og så mødtes vi og drøftede, hvad der fungerede for børnene og hvad der kunne ændres i forhold til deres kognitive niveau,” fortæller Mette Guldager. Det blev til mange store og små overvejelser. Blandt andet blev en tekst om en ”rigtig ven” til ”en god ven”. For hvad er en rigtig ven?

Mange kender til savnet

”Mit ærinde blev skabe et fortroligt rum, hvor børn kan tale om svære følelser ud fra et børneperspektiv. Jeg var optaget af, at bogen kunne give børn og gerne forældre en viden om børn, der ikke bor hos deres mor og far,” fortæller dagtilbudslederen.

Hun oplevede, at bogen rummede følelser, som mange børn kender: Barnets gode ven går ud af børnehaven eller flytter. Barnet savner sin mor eller en far. Eller har lyst til at græde, men holder det tilbage.

”Der var 1000 ting at spejle sig i,” fortæller Mette Guldager.

Børnene læste med

Dagtilbudslederen satte tid og personale af, så også dagtilbuddets børn kunne bidrage til teksten. I Børnehaven Safiren blev forældrene inddraget, så børnene fik lov til at deltage i små interviews med Lisbeth Zornig sammen med en tryg pædagog, ligesom de kunne deltage i højtlæsning af Nanna på Bjørnehjem.  Pædagogisk leder Lene Bisgaard fra Børnehaven Enggården var også del af udviklingen.

Vores pædagoger læste bogen, forberedte spørgsmål og samlede små grupper af børn til højtlæsning. De snakkede med børnene om bogens tekst og illustrationer – og det tog tid - men børnene var meget tryllebundne – og vi fik virkelig skabt noget refleksion – for eksempel: ”Er børnehjem er et sted, hvor det altid regner?” eller ”Hvad gør man hvis man har fødselsdag på et børnehjem?
Lene Bisgaard, pædagogisk leder, Børnehaven Enggården

Erfaringerne fra højtlæsningen og drøftelserne i personalegruppen delte Lene Bisgaard og hendes personale med Lisbeth Zornig, med en oplevelse af at bidrage med noget værdifuldt:

”Det har været så godt og fagligt spændende, at vi har været inde over bogen. Vi er jo sammen med børnene til dagligt, læser mange bøger med dem og ved, hvordan børnene opfanger ord og begreber”, siger Lene Bisgaard.

Et værktøj til gode pædagogiske samtaler

Dagtilbudsleder Mette Guldager har skrevet bogens efterord. Nu ser hun frem til at bogen kommer ud og måske giver anledning til nye dybe og filosofiske snakke på et 3-7 års-niveau. Det samme gør forfatteren bag bogen, Lisbeth Zornig:

”For mig har samarbejdet med Mette, personalet og børnene været uvurderligt. At jeg sammen med personalet fik mulighed for at interviewe børn fra dagtilbuddet om, hvad de ved om børnehjem og hvad de ville gøre hvis deres ven skulle på børnehjem har betydet, at børnenes egne ord nu er blevet til bogen om Nanna, Samson og Bjørnehjemmet. Bogen Hemmeligheder, som jeg skrev i samarbejde med Mette Guldager, har været virksom som et pædagogisk værktøj og givet gode pædagogiske samtaler med børn, som man ellers ikke havde fået. Sådan tænker jeg også at den nye bog vil fungere i forhold til tabet af en bedste ven eller det at sige farvel – ud over at den bare er en god historie,” siger Lisbeth Zornig.

Nanna på Bjørnehjem er skrevet af Lisbeth Zornig og medforfatter Freja Emilie Palsgaard Andersen. Også børn fra Valby LilleFri Børnehave i København har bidraget til bogen.

Udgives af Dansk Psykologisk Forlag og udkommer i dag, 1. marts 2019.

Bogen handler om to bjørneunger, der er bedste venner i bjørnehaven. Nanna skal på bjørnehjem og det bekymrer Samson, som forestiller sig alt muligt. Bogen giver børnene og de voksne, der læser op - om det er forældre eller pædagoger - mulighed for at skabe et fortroligt rum til en god snak om rummelighed og tabuer om at være anbragt uden for hjemmet.

Læs mere om Nanna på Bjørnehjem 

Kontakt:

Dagtilbudsleder Mette Guldager, E: metgu@aarhus.dk, M: 5157 6644
Forfatter og social iværksætter Lisbeth Zornig, E: lisbeth@husetzornig.dk, M: 3311 0170