Fusionsskole i Aarhus Vest får sit navn på torsdag

Den fælles bestyrelse for den fusionerede skole afslører det valgte navn efter sit kommende møde torsdag den 28. november 2019 efter kl. 18. Børn og Unge-rådmand Thomas Medom godkender formelt navnet onsdag 27. november 2019. Navnet er klausuleret til efter fusionsbestyrelsens møde.

Klar til skoleindskrivning med det nye navn

Med godkendelsen af navnet på den fælles skole, kan navnet akkurat nå at blive del af årets skoleindskrivning. Skoleindskrivningen starter fredag den 29. november.

Inddragende proces

De to elevråd på Ellekærskolen og Tovshøjskolen har sammen skabt processen for valg af nyt navn til deres fælles skole. Alle klasser har sendt deres forslag til elevrådene, hvorefter de to elevråd sammen har udvalgt tre forslag, der er sendt til afstemning blandt alle elever på skolerne.

De tre forslag er: Ellehøj, Tovskær og Vesthøj

Opslag om elevrådenes inddragende proces på Ellekærskolen og Tovshøjskolen:
facebook.com/detviersammenom

Fakta:

  • Både forældre og medarbejdere har meldt positivt tilbage på at eleverne selv styrer navneprocessen.
  • Til foråret får den fælles fusionsskole nyt logo. Også her bliver eleverne involveret.
  • De to skoler flytter sammen 1. august 2020 på Ellekærskolens matrikel. Den fælles skole får ca. 350-360 elever plus specialklasser.
  • Byrådet har besluttet at der skal bygges en ny skole i Aarhus Vest. Det nye byggeri står efter planen klar i 2025/2026.

Kontakt:

Skoleleder på Tovshøjskolen og fusionsleder Helle Mønster, telefon: 4187 3591
Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom, telefon 2751 7961

Citater fra medlemmer af de to elevråd:

Diana, 7. a, medlem af elevrådet på Ellekærskolen:
”Jeg synes det er godt at eleverne også har medbestemmelse om navnet. De fleste har været rigtig glade for muligheden.”

Bella, 7. a, medlem af elevrådet på Ellekærskolen:
”Det er rart at vi bliver inddraget og kan give vores meninger. Det siger meget om hvordan den nye skole kommer til at blive.”

Giordio, 8. a, medlem af elevrådet på Tovshøjskolen:
”Det var interessant at møde det andet elevråd, og at se den nye skole, som vi skal over på. Vi er jo mange der er nervøse og spændte.”

Khaled, 8. a, medlem af elevrådet på Tovshøjskolen:
”Vi håber at det bliver godt.”