Nu skal børn skrives i skole i Aarhus

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, og kolleger fra Aarhus Kommunes Børn og Ungeudvalg samt formanden for Skole og Forældre i Aarhus besøger i den anledning børnehuset Søhøjen i Tilst fredag morgen. Til en garderobesnak om det vigtige valg af skole.

Jeg er glad for, at mange forældre vælger den lokale folkeskolen, og jeg så gerne, at endnu flere vælger folkeskolen til. Vi ved, at forældres valg af skole sker tidligt og af rigtig mange forskellige grunde. Vi er til stadighed nysgerrige på, hvad der ligger bag forældrenes skolevalg, og hvordan vi gør overgang fra børnehave til skole endnu bedre
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Besøget i Søhøjen føjer sig ind i en ekstra indsats for at sætte tryg skolestart, god overgang fra børnehave til folkeskole og folkeskolens kvalitet på dagsordenen. Det er blandt andet sket ved dialogmøder med forældrebestyrelser fra skoler, dag- og fritidstilbud i hele Aarhus Kommune, med kommunikation fra skoler på sociale medier under betegnelsen #RartAtVære og nu ved et besøg i Søhøjen.

En indsats, som også udvalgsmedlemmerne Anders Winnerskjold (S), Eva Borchorst-Mejnertz (R) og Mette Bjerre (SF) samt Cecilie Harrits, formand for Skole og Forældre, Aarhus, bakker op, blandt andet med besøget i Tilst.

Skoleindskrivningen forløber fra 29. november til 6. januar 2020. For første gang står Thomas Medom som underskriver af brevene i stedet for en leder fra forvaltningen. Thomas Medom ønsker at også her at give sin personlige anbefaling af folkeskolen.

Læs mere på aarhus.dk/skoleindskrivning

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61