Aarhus gør op med ”det store skolelotteri”

Elever og forældre indgår i det, der er blevet kaldt ”det store skolelotteri”, da grundskolernes indsats ifølge eksperter er for vilkårlig og i for høj grad afhænger af den enkelte skole og lærer.

Derfor søsætter Aarhus Kommune en systematisk og målrettet indsats for at ruste eleverne endnu bedre. Det sker i form af en såkaldt STEAM-strategi (Science, Technology, Engineering, Art og Maths) der dels sætter tryk på eksisterende læringstilbud, dels inviterer erhvervsliv, organisationer, uddannelser, foreninger og fagpersoner med til at tænke nyt.

I STEAM skal eleverne helt lavpraktisk have fingrene i konkrete problemer, som de skal finde tværfaglige løsninger på. Naturvidenskab og teknologi er blevet klemt rigeligt i de seneste år, og på tværs af skolevæsen, erhvervsliv og uddannelser har vi har en fælles interesse i at samle kræfterne og kan give elevernes kompetencer et samlet, positivt skub i den retning.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

På Skovvangskolen i Aarhus er der allerede nu et skarpt fokus på de naturvidenskabelige fag. Skolen har blandt andet et forpligtende virksomhedssamarbejde med Nordisk Røntgen Teknik i Hasselager samt lokale gymnasier og fået 100.000 kroner fra Teknologipagten til - på tværs af klassetrin og medarbejdergrupper - at løfte faglighed og viden på det naturvidenskabelige felt. Samtidig stiller skolen med hele otte hold i robotkonkurrencen First Lego League, hvor finalerne er i Aarhus 9. november.

Vi ser frem til at sætte endnu mere damp på de naturvidenskabelige kedler med en fælles STEAM-strategi. Elever og medarbejdere hos os er rigtig godt i gang, og vi glæder os til at lære af andre og forhåbentlig dele vores erfaringer med andre.
Ole Lauersen, skolebestyrelsesformand på Skovvangskolen

I den kommende tid vil samarbejdspartnere og interessenter blive inviteret med ind i den kommende dialog om STEAM.

Fakta

  • STEAM er den samlede betegnelse for enkeltdisciplinerne: Science, Technology, Engineering, Art og Maths
  • STEAM er også betegnelsen for en tværfaglig tilgang til læring, der er med til at øge børnenes og elevernes interesse i fagområderne og medvirker til at forbedre deres kompetencer for at kunne løse tværfaglige problemstillinger.
  • Udtrykket ”det store skolelotteri” er introduceret af Ole Sejer Iversen, professor i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61
  • Ole Lauersen, fmd. for skolebestyrelsen Skovvangskolen, 27 27 61 30