Ny politisk aftale om attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

Justeringerne kommer efter den offentlige høring af forslaget, som har været gennemført i det tidlige efterår, og hvor der var kommet i alt 139 høringssvar. Forligspartierne har forståelse for de bekymringer, der er udtrykt fra blandt andet forældre og bestyrelser, ligesom partierne i aftalen anerkender det store engagement og den store indsats, som forældre, medarbejdere og ledere gør for at skabe gode skoletilbud til alle børn.

Den nye aftale bekræfter beslutningen om at fusionere Tovshøjskolen og Ellekærskolen og skabe et nyt, fælles skoledistrikt i Gellerup. For at skabe sammenhæng i tilbuddene for alle børn fra 0 til 18 år medfører beslutningen en fusion af Ellekær Dagtilbud med henholdsvis Tovshøj og Skjoldhøj Dagtilbud pr. 1. januar 2020, ligesom der vil ske en tilpasning af fritids- og ungdomsskoleområdet samt af Skjoldhøjskolens og Gammelgaardsskolens skoledistrikter.

Tilpasningen af Skjoldhøjskolens distrikt vil blive gennemført pr. 1. august 2020. For Gammelgaardsskolen gennemføres distriktsændringen først et år senere (til skoleåret 2021-2022), hvor skolens om- og tilbygning vil være færdig. Samtidig har partierne besluttet at udvide skolen med yderligere to klasselokaler, så man undgår vandreklasser. Det sker ved at tilføre skolen yderligere 4,8 millioner kroner udover de 23 millioner kroner, som byrådet i august afsatte til modernisering og renovering af skolen. Hertil kommer, at skolen tildeles 1 million kroner i en overgangsperiode til omstilling til det ændrede elevgrundlag.

Se hele aftalen (pdf)