Valget til Børne- og ungebyrådet 2019 er afgjort

6.714 unge har deltaget i valget i løbet af den seneste uge. Det giver de nye ungebyrådsmedlemmer et stærkt mandat, når de skal i gang med det politiske arbejde i børne- og ungebyrådet i den kommende tid.

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom mener, at Børne- og ungebyrådets arbejde har stor betydning:

Børne- og ungebyrådet er demokrati med hjertet og viljen på det rette sted. Ungebyrådet har reel, væsentlig og relevant indflydelse på den politik, der bliver ført i Aarhus, og medlemmerne giver tilbage med et stort engagement for at gøre en forskel for andre. Det er ikke en hyggeklub, men det kræver et stort arbejde af de unge at være med. Derfor skylder vi stor tak til alle dem, der har stillet op til valget og ført flotte valgkampe. Og et stort tillykke til dem, der er blevet valgt. Jeg glæder mig til samarbejdet og til at høre de nye perspektiver, som ungebyrådsmedlemmerne altid bringer ind i den politiske debat.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Børne- og ungebyrådet stillede i sidste periode forslag til det voksne byråd i Aarhus Kommune om at udvide tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge under 15 år. Forslaget resulterede i, at der i det nyligt indgåede budgetforlig er afsat 1,4 mio. kr. årligt til netop dette. Muligheden for at være med til at præge Aarhus det kommende år er også noget, der vægter tungt blandt de nyvalgte børne- og ungebyrådsmedlemmer. Især klimaet står højt på dagsordenen i valgvideoerne. 

Det er for mig vigtigt at være med i Børne- og ungebyrådet, fordi jeg kan få lov til at skabe vores Aarhus. Det lyder selvfølgelig helt vildt kliché, men det er det du har mulighed for. At skabe dit, mit og vores Aarhus sammen.
Bertram Houe Bisbo, 9.a på Kragelundskolen og nyvalgt børne- og ungebyrådsmedlem.

UngiAarhus’ medarbejdere har i måneden op til valget været ude på skolerne og fortælle om mulighederne for at arbejde med det lokale ungedemokrati og stille op til Børne- og ungebyrådet. På Aarhus’ skoler ser man det som en mulighed for, at eleverne lærer om valg og medborgerskab.

Børne- og ungebyrådet er en oplagt mulighed for eleverne i Aarhus kommune til at komme i berøring med, hvad politik og demokrati i virkeligheden er. Med valget til Børne- og ungebyrådet, stifter eleverne bekendtskab med, hvordan en demokratisk proces fungerer i praksis. De har mulighed for selv at stille op, sætte sig ind i mærkesager, og deltage i et valg der, alt afhængigt af hvad den enkelte skole har valgt, minder meget om et folketingsvalg. Eleverne er klar over, at de med Børne- og ungebyrådet har mulighed for at få reel medindflydelse på hvad der sker i Aarhus kommune, og det gør at de er mere motiverede til at deltage i valgene.
Jonas Raakjær Mølgaard, lærer på Tilst Skole

Fakta

  • Se alle de valgte på ungebyraad.dk
  • Børne- og ungebyrådet har introduktionsdag tirsdag 8. oktober kl. 8.30-19.00.
  • Ved Børne- og ungebyrådets første møde vælger medlemmerne en ny ungeborgmester og sæsonens emner. Det sker 31. oktober kl. 13.00-16.00.
  • Børne- og ungebyrådet understøttes af Århus Ungdommens Fællesråd i samarbejde med Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Kontakt

Ungebyrådssekretær Stine Alkert, stine@aauf.dk, 2987 8901