Børn med autisme stortrives i Aarhus-projekt

I Nest-klasserne går fire elever med autisme sammen med 12 kammerater fra skoledistriktet, og her møder eleverne en undervisning bygget på ro, struktur og en systematisk til-gang til hverdagen. Det giver positive resultater for alle.

Både elever, forældre og pædagogiske medarbejdere er glade for Nest-klasserne, og selv om klassekvotienten er lav, og der er to voksne i timerne, ser økonomien ud til at hænge sammen hen over et skoleforløb. Det viser evalueringen af det banebrydende treårige Nest-projekt, som Børn og Unge, Aarhus Kommune, har gennemført med støtte fra Egmont Fonden.

Interessen for Nest har været fantastisk stor, og det er med god grund. Jeg er simpelthen så glad på elevers og forældres vegne over resultaterne. Uanset elevernes forskellige forudsætninger trives de sammen med kammeraterne og lærer det, de skal. Der er al mulig grund til, at vi skal arbejde videre med Nest, for vi har brug for positive veje til at komme børn med særlige behov i møde i skolerne.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Inspirationen til Nest er hentet i USA og er introduceret i Aarhus som det første sted i Europa i samarbejde med Egmont Fonden, der har støttet programmet økonomisk med godt 6,6 mio. kr.

I Egmont Fonden tager vi barnets perspektiv. Det er afgørende for os, at alle børn – uanset om de har særlige udfordringer eller ej – oplever at være en del af stærke børne- og læringsfællesskaber. Derfor er det opløftende at se, at alle børn faktisk trives, lærer og udvikler sig i Nest-klasserne.
Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte og bevillingsadministration

Evalueringen af Nest i Aarhus er udarbejdet af PPR Aarhus Kommune i samarbejde med blandt andre TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og Psykologisk Institut ved Aalborg Universitet.

Resultaterne drøftes ved den nationale konference ”Alle kigger mod Nest” i dag på Aarhus Rådhus fra kl. 9.30-16.

Nest-principperne er blandt andet afprøvet på Katrinebjergskolen i Aarhus, hvor i alt 34 børn med autisme og 74 distriktsbørn går i såkaldte Nest-klasser. Principperne er også introduceret i almenunder-visningen på 17 andre distriktsskoler, ligesom der også er arbejdet med Nest for børn 0-6 år i et dagtilbud.

Se evalueringsrapporten på aarhus.dk/nest

Fakta om Nest

 • ”Nest” er engelsk og betyder rede. Visionen er, at læring bedst finder sted i en omsorgsfuld rede.
 • De centrale læringssætninger er:
  • Børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen.
  • Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem, må vi undervise dem på en måde, så de lærer.
 • Om Nest i klassen:
  • To voksne, der underviser efter en struktureret co-teaching mo-del
  • Færre børn, idet klassekvotienten i 0. klasse er på 16 elever, hvoraf fire er børn med autisme (klasserne udvides på senere i skoleforløbet)
  • Struktur og ro i klassen funderet i systematisk didaktik og speci-alpædagogik for alle.

Yderligere oplysninger

 • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 2751 7961
 • For kontakt til direktør Henriette Christiansen, kontakt kommunikationschef i Egmont Marie Andergren, mobil 2401 5652