Specialkørsel normaliseret efter endt arbejdsnedlæggelse

Opdatering: fredag morgen kl. 05:30 har alle chauffører genoptaget deres arbejde, og kørslen vil igen kunne afvikles som planlagt.

Specialkørslen for Aarhus Kommunes borgere er fortsat ramt af en ulovlig arbejdsnedlæggelse blandt chaufførerne hos HB-Care A/S. Elever fra Stensagerskolen er ramt af arbejdsnedlæggelsen, lige som Voksen Handicapområdet er ramt.

Specialkørslen for Aarhus Kommunes borgere er ramt af en ulovlig arbejdsnedlæggelse blandt chaufførerne hos HB-Care A/S. Elever fra Stensagerskolen er ramt af arbejdsnedlæggelsen, lige som Voksen Handicapområdet er ramt.

Baggrunden for arbejdsnedlæggelsen er uenighed om en ny lokalaftale for chaufførernes arbejdsvilkår. De strejkende har holdt et møde med ledelsen i HB-Care A/S og repræsentanter for 3F og mødes igen onsdag eftermiddag.

Aarhus Kommunes Kørselskontor har driftsopgaven ifht. kørslen, og aftalen med HB-Care A/S. Kontoret arbejder tæt sammen med de berørte institutioner på at finde alternative løsninger, og der er onsdag fundet alternativer til en del af kørslen i form til af taxa, andre leverandører, institutioner og forældre, der er behjælpelige med hjemtransporten onsdag eftermiddag.

Kørselskontoret har taget telefonisk kontakt til alle de borgere og institutioner, hvor der opstår særlige udfordringer med at få dækket kørslen ind. Samtidigt samarbejder Kørselskontoret og HB-Care A/S tæt med de berørte institutioner med at minimere gener for borgerne og sikre kørslen fra torsdag morgen, hvis arbejdsnedlæggelsen fortsætter.

Onsdag eftermiddag kendes varigheden af den ulovlige arbejdsnedlæggelse endnu ikke - Kørselskontoret afventer resultatet af mødet mellem chauffører og ledelse i HB-Care A/S.

Forældre og pårørende kan henvende sig til Kørselskontoret på tlf. 89 40 60 10 for mere information og orientere sig løbende på Kørselskontorets hjemmeside.