Forældre får tilbud om at udskyde start i dagtilbud

Sundhedsstyrelsen har præciseret, at forældre gerne må ledsage deres børn under indkøring, så længe de følger de generelle retningslinjer om sundhed og hygiejne.

Samtidig tilbyder Aarhus Kommune ekstraordinært forældre mulighed for at søge om orlov fra 1. maj, hvis de er utrygge ved, om deres barn er parat til at starte under de nuværende forhold.

”Vi glæder os til, at børnene starter, men vi ved også, at mange forældre har spørgsmål til og forbehold for indkøring netop nu. Derfor åbner vi mulighed for at udskyde starten med en orlov, hvis man er mere tryg ved det. Det er et stort kapitel, som børn og forældre åbner, og jeg forstår godt, hvis forældre ønsker lige at se tiden lidt an. Situationen er usædvanlig for tiden, da vi på den ene side har flere opgaver at løse, men samtidig også har flere voksne omkring børnene, end vi plejer,” siger Thomas Medom

Forældre, hvis barn skulle have startet 1. maj, kan således søge om orlov senest 30. april. Orloven skal løbe i mindst to måneder, men kan godt vare længere. Orlov betyder, at barnet er meldt ind i dagplejen eller vuggestuen, men ikke møder op, omvendt er der ingen forældrebetaling. Muligheden for orlov gælder også for børn, der skal skifte fra vuggestue til børnehave. I det tilfælde har børnene ikke mulighed for at blive i vuggestuen, men skal være hjemme under orloven.

Alle berørte forældre får direkte besked i e-Boks fra Aarhus Kommune om den ekstraordinære orlovsmulighed.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961