Aarhus samler tilbud til børn med ordblindhed og læsevanskeligheder

Vi slår tilbuddene på ordblinde- og læseområdet sammen, fordi vi ønsker en flerstrenget og systematisk indsats, der ikke levner plads til tilfældigheder. Forældre skal ikke være i tvivl om, hvor de skal henvende sig, eller hvilken hjælp vi kan tilbyde, hvis deres barn viser tegn på ordblindhed eller har svært ved at læse eller skrive.
Thomas Medom, rådmand for børn og Unge

Med den nyeste viden og faglige kræfter samlet under en paraply hos KCL, er der lagt op til en stærk og målrettet læse- og ordblindeindsats på skolerne i Aarhus. Et område, som byrådet i Aarhus valgte at opprioritere ved budgetforliget i 2019.

KCL tilbyder i dag intensive læringsforløb til ordblinde børn, men vil fremover også arbejde med børn i læsevanskeligheder. For at løfte den kommende opgave vil KCL bl.a. rykke tættere på skolerne og tilbyde sparring, vejledning og udbyde kompetenceudviklingsforløb. Som et helt nyt tiltag vil KCL også iværksætte nye former for gruppeforløb målrettet ordblinde børn og unge fra 0.- 10. klasse.

Gitte Skipper, der er leder af KCL, glæder sig til at trække i arbejdstøjet i det nye år:

Vi ser frem til at bringe vores viden og kompetencer ind i samarbejdet med skolerne. Vores fornemmeste opgave bliver at understøtte skolerne og eleverne i deres lokale læringsmiljø, så de oplever at kunne være deltagende i undervisningen på lige fod med deres klassekammerater.
Gitte Skipper, leder af Kompetencecenter for Læsning

Fra næste skoleår får børn med ordblindhed en individuel handleplan, som vil følge dem igennem hele deres skoleliv. Handleplanen har fokus på barnets udvikling og skal give forældre og skolen et overblik over barnets behov for støtte og sikre systematik i de tiltag og aktiviteter, som bliver aftalt.

Fra 1. januar 2021 kan forældre kontakte barnets skole eller henvende sig til Kompetencecenter for Læsning, hvis de har spørgsmål eller brug for mere viden om ordblindhed eller læsevanskeligheder.

Fakta:

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61
  • Faglig kontakt: Gitte Skipper, leder af Kompetencecenter for Læsning, tlf. 24 96 09 73