Børn og Unge støtter nyt idrætscenter i Åbyhøj

Udover at styrke muligheden for stærke lokale fællesskaber opfylder idrætscenteret også behovet for flere idrætsfaciliteter i nærområdet til brug i både skoletiden og fritidslivet.

Projektgruppen har lavet et virkeligt godt stykke arbejde, der flugter de tanker, vi har i Børn og Unge om at samtænke skolerne, lokalområdet og foreningernes behov for gode faciliteter. Udover at give børn og unge nemmere adgang til aktiviteter i dagligdagen, vil idrætscenteret også fungere som et lokalt centrum for møder på tværs og nye fællesskaber for børn og voksne i Hasle og Åbyhøj. Idrætscenteret kan på den måde være med til styrke dynamikken i området og øge kendskabet på tværs af postnumre.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Børn og Unge støtter projektet med 1,5 millioner kroner og projektgruppen bag Åbyhøj Idrætscenter er glade for pengene.

Vi er rigtigt glade for, at Børn og Unge deler vores vision for et nyt idrætscenter og kan se behovet for nye faciliteter i lokalområdet. Med midlerne er vi et skridt nærmere realisering, og vi håber støtten fra Børn og Unge øger vores chancer for yderligere midler via en ansøgning til puljen for idrætsfaciliteter under Sport og Fritid. I projektgruppen er vi optaget af at skabe bedre rammer for idræt for alle i Åbyhøj og Hasle, men også at bruge det aktive fritidsliv som en naturlig indgang til fællesskaber og integration i lokalområdet. Et nyt idrætscenter vil være med til at skabe sammenhæng i børn og unges hverdag og styrke sammenhængskraften i lokalområdet.
Karen Kjær Larsen, medlem af den frivillige projektgruppe.

Åbyhøj Idrætscenter er endnu ikke fuldt finansieret, og planerne skal til godkendelse i byrådet inden en egentlig etablering kan begynde.

Børn og Unge vil meget gerne være en del af det videre arbejde og bidrage med vores faglige perspektiver og erfaringer, så vi får skabt de bedst mulige rammer for både skolen, lokalområdet og foreningerne. Jeg glæder mig meget til at følge områdets udvikling.
Thomas Medom

Yderligere oplysninger
Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom: 2751 7961
Karen Kjær Larsen, projektgruppen bag Åbyhøj Idrætscenter: 2089 9503