Sådan tager Aarhus imod folkeskoleelever efter nytår

Jeg er ekstremt ærgerlig over, at vi igen står med massive hjemsendelser af elever, nødundervisning og vanskelige forhold for alle. Hvor gerne vi ville gå imod bedre tider her ved årsskiftet, så er det fortsat en mørk tid, hvor restriktioner er nødvendige, og hvor vi ikke mindst skal tage hånd om udsatte og sårbare unge. Heldigvis viser vores medarbejdere i hverdagen med børnene og de unge en helt fantastisk vilje efter og evne til at lykkes trods uhyre vanskelige vilkår. Det er enestående, og måske det, der har gjort størst indtryk på mig i 2020.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Samtidig med hjemmeundervisningen er alle SFO’er, fritids- og ungdomsklubber samt ungdomsskolen lukket. Dog kan forældre søge om nødpasning via Aarhus Kommunes hjemmeside på aarhus.dk/nødpasning, hvor man kan læse nærmere om kriterierne for at få nødpasning. Som udgangspunkt vil der blive etableret nødpasning i forbindelse med alle skoler. Forældre kan søge frem til klokken 14. dagen før deres behov for pasning.

Alle elever i aarhusianske skoler fra 2. til 10. klasse har fået hver sin computer, som kan være en hjælp i den virtuelle undervisning. Forventningen er, at der også vil være lånecomputere til de elever blandt de yngste årgange, som har behov for det.

Mens skolernes sædvanlige undervisning er erstattet af hjemmeundervisning, er der fortsat åbent i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og i dagplejen. De nationale myndigheders vurdering er, at der er sundhedsmæssigt forsvarligt at komme i dagtilbud, selv om børn og forældre her fortsat vil møde krav om afstand, hygiejne og hensyn.

Forældre kan holde sig orienteret om deres børns hverdag i de kommende par uger på Aula og BørneIntra, hvor der vil blive informeret nærmere om hverdagen.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61