Beder Skole bliver vært for nest-klasser

I de seneste fire år har Katrinebjergskolen som den første skole i Danmark haft de særlige klasser, der ifølge en evaluering i 2019 ser ud til at øge elevernes trivsel og læring. Nest-klasserne arbejder ud fra en struktureret undervisning tilrettelagt efter specialpædagogiske principper, hvor der er færre elever og flere voksne end i en almindelig klasse.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, ser frem til, at endnu flere børn kan få gavn af hidtidige erfaringer.

Mit mål er, at alle børn får det bedst mulige tilbud. Nest-principperne tilbyder nogle greb i hverdagen, som ikke kun gavner den enkelte elev, men hele klassen. Derfor giver det mening at udbrede det til skoler og dagtilbud, som vi også er i gang med. Men vi skal fortsat være nysgerrige og se åbent på alle gode veje til at lykkes med alle børn.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

På Beder Skole glæder man sig til at komme i gang:

Jeg er glad for, at Beder Skole kan være med til at udvikle på skolens form og struktur, så alle børn kan være i et inkluderende læringsfællesskab. Nest bidrager til tænkningen om at give børn deltagelsesmuligheder, som vi allerede arbejder med her på skolen. På Beder Skole er vi af den opfattelse, at alle børn har ressourcer og er i udvikling. Derfor er mangfoldighed og diversitet en gave til alle vores fællesskaber. Derfor ser vi frem til at komme i gang med Nest.
Lars Lykkegaard, skoleleder på Beder Skole

Nest-klasserne i Beder vil som udgangspunkt have børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder som målgruppe. Dermed har klasserne en anden målgruppe end de eksisterende klasser på Katrinebjergskolen. Det kommende skoleår vil gå med planlægning og forberedelse, så de første to klasser med fire børn med diagnoser og 12 distriktsbørn pr. klasse vil have start i august 2021.

På Beder Skole vægter vi det forpligtende fællesskab højt. Nestklasserne og den inkluderende tankegang, som følger med, harmonerer med Beder Skoles værdier, og vi ser frem til at bringe vores gode erfaringer og kompetencer blandt medarbejdere i spil for alle elever i de kommende nest-klasser.
Anne Harrits, formand for skolebestyrelsen på Beder Skole

Fakta:

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961
  • Lars Lykkegaard, skoleleder, Beder Skole, telefon 8713 6010
  • Anne Harrits, fmd. skolebestyrelsen Beder Skole, mobil 2851 9153