Medom: Minimums-millioner vil give bedre hverdag for børn og medarbejdere

Med udmøntningen får Aarhus 32,4 millioner kroner, hvilket Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, er meget glad for:

Jeg er super tilfreds med pengene, som vil bidrage til en bedre hverdag for børn og medarbejdere i vores dagtilbud. Pengene skal hurtigst muligt ud til børnene i dagtilbuddene, så de får det løft, som er tiltænkt. Pengene er øremærket til at gå direkte til dagtilbuddene, sådan har vi aftalt det i Aarhus
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Thomas Medom er også er tilfreds med den måde, de nationale politikere har valgt at fordele pengene.

Vi får en fordeling efter børnetal, hvilket er godt for Aarhus. Alt i alt er der taget et godt første skridt i retning af de minimumsnormeringer, som aftalepartierne ønsker fuldt gennemført i 2025
Thomas Medom

32,4 millioner kroner vil betyde, at der kan ansættes cirka 75 uddannede pædagoger i dagtilbud i Aarhus. Tallet vil være højere, hvis der også ansættes pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter.