Medom: Sæt de nationale test i bero!

Senere i eftermiddag bliver en længe ventet evaluering af de nationale test offentliggjort, men hovedtrækkene er allerede kendte, siger rådmanden.

De nationale test er ikke fagligt præcise, og derfor tegner de reelt ikke et billede af, hvad det enkelte barn kan. Det betyder, at vi bruger kostbar tid på en ubrugelig test – tid, som vi sammen kunne bruge langt bedre på bedre undervisning, der tager udgangspunkt i børnenes hverdag.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Debatten om de nationale test har raset længe og det førte til, at daværende undervisningsminister Merete Riisager på baggrund af spørgsmål stillet af en rådgivningsgruppe bad det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd (Vive) evaluere de nationale test. Samtidig kommer en rapport fra STIL, Styrelsen for It og Læring under Undervisningsministeriet. Siden har den nuværende minister Pernille Rosenkrantz-Theil bebudet, at de nationale test skal erstattes af en ny testform, men det er uklart hvornår. Der er i alt 10 obligatoriske nationale test samt 26 frivillige.

 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har tidligere lagt op til at afskaffe de obligatoriske nationale test for de yngste og erstatte dem med et nyt testsystem for de ældste. Men trods dette begynder de nationale test efter planen til marts.

Det vil være en skandale at trække så mange aarhusianere børn, unge, forældre og lærere igennem hele cirkusset med nationale test én gang til. Derfor er min klare opfordring, at vi stopper her. Vi følger naturligvis loven, men mens vi venter på ministeren, vil jeg tage skridt til, at vi lokalt i Aarhus helt stopper med at bruge de frivillige test.
Thomas Medom

Yderligere kommentarer
Rådmand Thomas Medom, telefon 2751 7961