Nyt Aarhus-samarbejde viser vej til at løse fremtidens problemer

Så sent som i sidste uge var det en national mediehistorie, at unge ikke vil være i stand til at løse fremtidens problemer eller begå sig på arbejdsmarkedet, hvis ikke flere får en endnu stærkere interesse for det naturvidenskabelige felt. Udfordringen er ikke løst med et ungdomsskolekursus i kemi eller en digital sommer-camp for gymnasieklasser, der skal en samlet, koordineret og tværgående indsats til.

For at komme udfordringen i møde, har Børn og Unge, Aarhus Kommune, i efteråret søsat en systematisk og målrettet indsats for at ruste eleverne endnu bedre. Det sker i form af en såkaldt STEAM-strategi (Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics).

I morgen, tirsdag 4. februar kl. 14.00 – 17.00, inviterer Børn og Unge derfor erhvervsliv, organisationer, uddannelser, foreninger og fagpersoner med til at tænke nyt ved en stor workshop på Aarhus Rådhus.

”Skoler, erhvervsliv, uddannelser og unge selv har en fælles interesse og en fælles opgave i at styrke børn og unges nysgerrighed over for naturvidenskab og teknologi. STEAM handler i høj grad om praksis, om at eleverne får fingrene konkrete problemstillinger, og at de får den bedst mulige vejledning samt uddannelses- og jobmuligheder undervejs. Det skal vi finde de bedst mulige tværfaglige løsninger på og rammer for,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Afsættet for workshoppen er et oplæg fra professor Ole Sejer Iversen i informationsvidenskab, Aarhus Universitet, der er en markant stemme inden for digital dannelse, skole, uddannelse og børn.

Fakta

  • STEAM er den samlede betegnelse for enkeltdisciplinerne: Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics
  • STEAM er også betegnelsen for en tværfaglig tilgang til læring, der er med til at øge børnenes og elevernes interesse i fagområderne og medvirker til at forbedre deres kompetencer for at kunne løse tværfaglige problemstillinger.
  • Se mere om workshoppen og STEAM på www.aarhus.dk/steam
  • Pressen er velkommen

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61