Stensagerskolen samler skole og dagtilbud til børn med diagnoser og handicap

Efterspørgslen efter specialpladser i vuggestue og børnehave til børn med diagnoser eller handicap er i øjeblikket stort. Derfor foreslår Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, at udvide tilbuddet, og dermed skabe et specialpædagogisk miljø til børn med særlige behov fra 0 til 18 år i nye, tidssvarende rammer. Specialinstitutionen bliver den fjerde i Aarhus Kommune.

Flere pladser betyder kortere afstand, og dermed en lettere hverdag for børn og forældre. Samtidig kan vi skabe et stærkt specialpædagogisk miljø på og omkring den nye udgave af Stensagerskolen, som kan supplere den nuværende indsats og sammenhæng. Og så vil børnene garanteret også have glæde af hinanden i hverdagen.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

I alt vil der blive plads til 26 børn i dagtilbudsafdelingen, som skal flytte ind samtidig med, at Stensagerskolen rykker til Tovshøjskolens areal og bygninger, efter at Tovshøjskolen fusionerer med Ellekærskolen fra sommeren 2021. Forslaget er i dag tiltrådt i Magistraten.

Stensagers børn, forældre og medarbejdere har slidt nok med problemer som indeklima, dårlig akustik og massive trafikale udfordringer, som bliver løst på den nye skole. Derfor ser jeg frem til byrådets endelige godkendelse af forslaget, så vi kan komme i gang med at bygge om, når de nuværende elever er flyttet til Ellekær.
Thomas Medom

Fakta:

  • Ombygning af Tovshøjskolen til specialskole og specialdagtilbud ventes færdig i sommeren 2022
  • De 26 nye dagtilbudspladser er målrettet børn, som efter Serviceloven har behov for hjælp eller særlig støtte på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Flytningen af Stensagerskolen til Tovshøjskolen kan gennemføres uden at de ca. 250 elever og medarbejdere skal genhuses
  • Placeringen af Stensagerskolen giver fordele i form af det eksisterende varmtvandsbassin, niveaufri adgang til lokaler samt bedre trafik- og parkeringsforhold
  • Anlægsudgiften for ombygning af Tovshøjskolen og etablering af dagtilbud er 103 millioner kroner. Finansiering er tidligere bevilget af byrådet til flytning af Stensagerskolen, og hertil kommer penge til overholdelse af pasningsgarantien i Aarhus Kommune

Læs indstillingen (pdf)

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961