Unges digitale liv skal være mindre sårbart

For at få greb om problemerne, støtte unge i at navigere sikkert, trygt og kompetent i det digitale og finde veje til nye løsninger har Aarhus Byråd netop nedsat et såkaldt opgaveudvalg, der onsdag har holdt sit første møde.

Udvalget tæller byrådsmedlemmer og en række eksterne medlemmer og skal ifølge sit kommissorium ”primært have fokus på teknologiens – særligt sociale mediers – rolle i forhold til psykisk sårbarhed.

Det er en meget vigtig opgave, som udvalget for mindre psykisk sårbarhed skal i gang med. Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling fundamentalt har ændret måden vi er sammen på og omgås med hinanden. Det er meget vigtigt for mig, at der kommer fokus på denne dagsorden. Derfor er jeg glad for, at vi har samlet et rigtigt stærkt hold, der hver især er i besiddelse af nogle stærke kompetencer og supplerer de andre udvalgsmedlemmer. På den måde sikrer vi, at Udvalget for mindre psykisk sårbarhed har den nødvendige viden og fremdrift i arbejdet.
Mahad Yussuf, udvalgsformand

Næstformand i udvalget, Imran Rashid, siger om det forestående arbejde:

For mig er det en fantastisk progressiv tilgang til arbejdet med digital sundhed og indsatsen for bedre mental trivsel blandt århusianske børn og unge. Jeg glæder mig meget til det kommende udvalgsarbejde og er superglad for at have fået lov at bidrage med min viden
Imran Rashid, næstformand

 

Udvalgets arbejde skal munde ud i en anbefaling til byrådet, som kan være et konkret forslag til en strategi på et område eller konkrete løsningsforslag på en opgave. Udvalget ventes at arbejde frem til sommeren 2020.

Fakta

Udvalgets hjemmeside: psykisksaarbarhed.aarhus.dk

Udvalget er sammensat af byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer, der er godkendt af Magistraten:

Byrådsmedlemmer

 • Mahad Yussuf (S)
 • Peter Sporleder (V)
 • Thomas Medom (SF)
 • Eva Borchorst Mejnertz (R)
 • Lone Norlander Smith (EL)

Eksterne medlemmer

 • Ida Binderup, Ungdommens Røde Kors i Aarhus. Ida Binderup forventes at bære de unges perspektiv med ind i arbejdet.

 • Niklas Vistisen, Danske Skoleelever. Niklas Vistisen forventes at bære de unges perspektiv med ind i arbejdet.

 • Imran Rashid, læge, debattør og forfatter. Imran Rashid er blandt andet forfatter til bogen ”Sluk” om digitale mediers påvirkning. Imran Rashid er udpeget for at bære sundhedsfaglig ekspertviden med ind i udvalget.

 • Dorte Ågård, Ph.d., seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Dorte Ågård forsker i klasseledelse og i, hvad computere i undervisningen betyder for lærer-elev-relationen. Hun er udpeget for at bære ekspertviden om hvilken betydning de sociale medier og psykisk sårbarhed har for de professionelles rolle ind i udvalget.

 • David Madsen, psykolog og stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed. Er selv tidligere Counter Strike spiller på højt plan. David Madsen er udpeget for at bære psykologfaglig ekspertviden med ind i udvalget.

 • Tine Willads Rasmussen, psykolog fra Gratis Psykologhjælp til Unge i Aarhus Kommune. Tine Willads Rasmussen er udpeget for at bære praksisviden om psykisk sårbarhed og behandling ind i udvalget.

 • Maria Bergmann Nielsen, Uddannelseskonsulent fra Børns Vilkår. Maria Bergmann Nielsen er udpeget for at bære praksisviden om Børns Vilkårs rådgivningsarbejde vedrørende digital adfærd med ind i udvalget.

Yderligere oplysninger

Formand Mahad Yussuf, mobil 52 39 60 10