Medom ønsker bedre mulighed for at udsætte skolestart

Ifølge loven skal sen skolestart være begrundet i barnets udvikling, og det er betinget af, at barnet har plads i et dagtilbud. Regeringen har varslet en ændring af reglerne for at give bedre muligheder for en senere skolestart, Men ændringerne er ikke med i lovprogrammet for 2019/2020, og derfor kan ifølge Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, kun gå for langsomt med at komme i gang.

”Både erfaring, forskning og sund fornuft peger på, at en senere skolestart kan få nogle børn bedre i gang med grundskolen, end hvis de kommer tidligt af sted. Når reglerne ikke er ændret til det kommende skoleår, så bør det være noget af det første, Folketinget tager fat på, når medlemmerne er tilbage igen,” siger Thomas Medom.

I Aarhus er andelen af sene skolestartere faldet markant siden 2008, fra 16,7 procent til 6,2 procent af en årgang.

En sammenligning mellem landets seks største byer, at Aarhus har den højeste andel sene skolestartere.

Se tallene i faktaafsnittet nedenfor.

”Jeg opfordrer til, at regeringen lever op til ambitionerne og får skabt bedre og større muligheder for at udsætte skolestarten. Som reglerne er i dag, kan byrådet gå et stykke ad vejen, men det er hovedløst at ændre reglerne, hvis Folketinget alligevel snart laver loven om. Derfor må børne- og undervisningsministeren tage initiativet snarest muligt,” siger Thomas Medom.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961

Fakta:

Figur 1 viser udviklingen i andelen af sene skolestartere fra 2008 til 2019.

Datakilde: Egne beregninger på baggrund af Børn og Unges data pr. 5/9 i det pågældende skoleår. Alle elever med bopæl i Aarhus Kommune indgår, dvs. også elever på privatskoler og på specialskoler samt elever i special- og modtagelsesklasser.

Definition: Sene skolestartere er defineret som børn, som fylder 7 år eller mere i det år, de starter i 0. klasse.

Tabel 1 viser andel børn med sen skolestart i 6-byerne i august 2018.

Opgørelsen viser andelen af børn, som fylder 7 år eller mere i det år, de starter i 0. klasse ift. alle børn, som starter i 0. klasse. Data er fra august 2018.

Datakilde: KL: ”Kend din kommune – Brug nøgletal i styringen 2020”.