Vuggestuer, børnehaver og dagpleje har fået kortlagt økonomien

Analysen imødekommer Aarhus Byråds ønske om en analyse af dagtilbudsområdets økonomi. Rapporten går over i alt 164 sider i dybden med forskelle i eksempelvis normeringer og tildeling af budget, ligesom den giver en række gode eksempler på hensigtsmæssig organisering af arbejdet uden dog at pege på konkrete anbefalinger – det overlades til det opfølgende arbejde og de politiske drøftelser.  

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, ser frem mod det videre arbejde med rapporten.

”Analysen giver byrådet et solidt afsæt til at drøfte dagtilbuddenes økonomi. Der er mange emner til drøftelse. Minimumsnormeringer er en ting, andre kan være, hvordan vi i dagtilbuddene kan arbejde med eksempelvis mere voksentid omkring børnene, kendte voksne ved fravær og muligvis justeringer af tildelingsmodellen af de økonomiske ressourcer, så også sociale normeringer, hvor budgettet i højere grad end i dag er bestemt af sociale forhold, kan indgå. Jeg er også umiddelbart indstillet på at se nærmere på, hvordan vi styrker dagplejen, såvel organiseringen som hvordan forældre skriver deres børn op til dagplejen,” siger Thomas Medom.

Arbejdet med at kortlægge økonomien er sket i samarbejde med Borgmesterens Afdeling og en langt række medarbejdere, ledere, forældre- og interesseorganisationer samt faglige organisationer været inddraget, ligesom Aarhus Kommunes Børn og Unge-udvalg har været orienteret om delkonklusioner undervejs.

Rapporten er i dag udsendt til en række relevante parter, og vil indgå i det videre arbejde med Aarhus Kommunes budget for 2021.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961