Aarhus-skoler melder klar til de ældste elever

Lærere og pædagoger har sammen med teknisk og administrative medarbejdere ugen igennem arbejdet hårdt for at sikre, at byens 46 folkeskoler kan åbne som del af den fortsatte gradvise genåbning af Danmark. 36 skoler åbner for alle elever mandag, fire skoler fordeler åbningen over mandag og tirsdag, mens seks skoler af praktiske grunde må vente til tirsdag med at byde eleverne velkommen.

På de fleste skoler møder eleverne ind forskudt, f.eks. så de yngste møder før de ældste, og alle skoler tilbyder mindst 10 undervisningslektioner sammen med klassen til de ældste elever om ugen. Men der er alligevel et stykke vej til en skoledag som vanligt, understreger rådmand for Børn og Unge Thomas Medom.

”Vores fokus er på at sikre en tryg hverdag. Forventningen er ikke, at skolerne kan tilbyde undervisning på samme måde og i samme omfang, som de plejer. Der er fortsat tale om en nødsituation, så min melding er forsat at have ro på og passe på hinanden,” siger Thomas Medom.

Arbejdet har taget udgangspunkt i en drejebog, der beskriver rammerne for genåbningen, bl.a. med afstands- og hygiejnekrav, timetal og andre forhold.

”Der er ydet en kæmpe indsats, og jeg ved at både børn og voksne glæder sig til at komme tilbage i skole. Det, at vende tilbage til noget, der minder lidt om en hverdag – og se sine venner og kolleger igen – har stor betydning. For nogle unge har det været en svær tid,” siger Thomas Medom.

Møllevangskolen, Sødalskolen, Rundhøjskolen og Tilst Skole fordeler åbningen over mandag og tirsdag, mens Holme Skole, Hasle Skole, Kragelundskolen, Tranbjergskolen, Virupskolen og Læssøesgades Skole alle åbner tirsdag.

Baggrunden for den gradvise åbning er bl.a. det store puslespil med lokaler, afstandskrav, ombygning, borde og indretning i øvrigt som skolerne har skulle lægge. F.eks. betyder afstandskravene, at Sødalskolen mangler borde, som først kan leveres til skoledagen tirsdag, mens Tilst Skole er udfordret af opsætning af nye lofter.

Samtidig har flere skoler lånt lokaler for at få den pladsmæssige kabale til at gå op. Således må Frederiksbjerg Skole låne hos naboen Fjordsgades fritids- og foreningshus, som tidligere husede N.J. Fjordsgades Skole, og Bavnehøjskolen har lejet en hal.

For alle skoler gælder det, at børn og forældre får direkte besked om hvordan opstarten i næste uge forløber.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961