Gratis psykologhjælp til børn og unge under 15 år

Ifølge rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, kommer tilbuddet på et kærkomment tidspunkt efter flere ugers skole-nedlukning, hvor særligt de ældste elever begynder at mærke en stigende rastløshed og ensomhed:

”Denne tid er ekstra svær for de børn og unge, der befinder sig i en udsat eller sårbar situation. Frirummet er indskrænket, og udfordringer på hjemmefronten kan fylde mere end normalt. Derfor glæder det mig, at vi endeligt kan tilbyde den gratis psykologhjælp, som jeg har kæmpet for i årevis. Det giver børn og unge mulighed for at tale med en voksen, inden problemerne vokser sig store, hvilket ikke bare kan være en ventil for de unge men også forebygge mistrivsel”, siger Thomas Medom.

Tilbuddet om gratis psykologhjælp træder i kraft d. 18. maj 2020 og giver trængte børn og unge mulighed for at få op til fem gratis samtaler med en autoriseret psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Samtalerne kommer til at foregå i vante og trygge rammer på barnet skole, SFO eller fritidsklub. Børn, unge eller deres forældre kan ringe ind til PPR og lave en aftale med en psykolog. Er man barn eller ung bliver man kontaktet indenfor to timer, mens forældre kan forvente svar indenfor en dag.

Med tilbuddet om gratis psykologhjælp udvider Aarhus Kommune indsatsen for at hjælpe børn og unge, som befinder sig i mistrivsel eller er i risiko for tidligt i livet at udvikle alvorlige psykologiske lidelser så som angst, depression, misbrug eller spiseforstyrrelse.

Aarhus Kommune tilbyder i forvejen gratis psykologhjælp til unge fra 15-27 år og telefonisk rådgivning via Ungekontakten.

Fakta

  • PPR har åben telefontid fra kl. 9.00- 15.00 på hverdage. Telefonnummeret er 41 85 97 00.
  • Læs mere på: aarhus.dk/boernesamtaler

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 27 51 79 61

Faglig kontakt: Jan Sejersdahl Kierkegaard, kontorchef i Pædagogik og Forebyggelse, mobil 30 63 94 10