Aarhus forbereder nødpasning af børn

For tilbud på Børn og Unges område betyder det, at både skoler og SFO, dagtilbud herunder dagplejen, fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskoletilbud er lukket fra mandag 16. marts.

Samtidig skal Aarhus Kommune tilbyde pasning af børn af ansatte i kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte samt støttepersonale. I Aarhus Kommune betyder det, at kommunen fra mandag tilbyder nødpasning på udvalgte lokationer. Pasningen gælder for børn i alderen 0-9 år, dvs. børn til og med SFO-alderen.

På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over, hvor mange børn der bliver tale om, men kommunen forbereder nødpasning i nødvendigt omfang. Forældre i blandt andet kritiske funktioner, der har behov for nødpasning, vil via deres nuværende dagtilbud blive informeret om, hvor pasningen bliver, og hvordan de skal melde sig til.

”Vi arbejder på højtryk for at forberede nødpasning, så vi er klar til at tage imod børn mandag morgen. Målet er at sikre vitale funktioner i samfundet og bidrage til at inddæmme corona-virus. Forældre i Aarhus med et akut og nødvendigt behov for nødpasning skal forvente at give os besked fredag. Hvordan det skal ske, informerer vi om snarest muligt,” siger Martin Østergaard, direktør for Børn og Unge.

Forældre kan holde sig generelt orienteret via Aarhus Kommunes hjemmeside på www.aarhus.dk/corona

Information om nødpasning vil følge, så snart det er planlagt.

Yderligere oplysninger

  • Martin Østergaard, direktør for Børn og Unge, mobil 2920 8001