Medom fremlægger stop for nationale test i folkeskolen

Rådmandens varslede stop kommer på baggrund af et lovforslag, som regeringen og forligspartierne bag folkeskoleloven har fremlagt efter en politisk aftale om at sætte de nationale test i bero i 2020. Lovforslaget åbner mulighed for, at rådmanden kan træffe beslutningen.

”De nationale test duer ikke, det står klart efter den omfattende evaluering af testene. De dækker ikke centrale dele af fagene, de er meget usikre på elevniveau, lærerne er utilfredse og oplever ikke, at testene bidrager til den pædagogiske praksis, hverken for enkeltelever eller på klasseniveau. Der er også en tendens til, at test bliver styrende for undervisningen fremfor læring og pædagogik. Derfor lægger jeg forslag frem om, at vi stopper testene helt,” siger Thomas Medom.

Her og nu har Thomas Medom sendt sit forslag i høring i fire uger hos skoleledelser, skolebestyrelser, foreninger og organisationer. Hans ønske er under forudsætning af, at lovforslaget bliver vedtaget som fremlagt i Folketinget.

Med regeringens og forligspartiernes aftale skal 20 procent af landets skoler med svageste faglige resultater plus et antal skolerne i tilfældigt udtræk fortsat gennemføre nationale test. Der er fortsat intet svar fra Undervisningsministeriet på, hvor mange Aarhus-skoler, der i den sammenhæng skal gennemføre nationale test.

”Det nærmer sig det meningsløse at hive elever, forældre og medarbejdere gennem en test, som både eksperter, lærere og forældre har trukket tæppet væk under. Og det gør det kun værre, at de vil gennemføre dem blandt fagligt svage elever,” siger Thomas Medom.

I disse dage har skolerne mulighed for at tilmelde sig nationale test, som skal være holdt inden 30. april.

Se lovforslaget på ft.dk

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961