Aarhus styrker viden om børn og unges rettigheder

Forslaget fra Børn og ungebyrådet udspringer af konkrete oplevelser med, at børn og unge ikke er blevet oplyst om deres rettigheder og tilbudt en bisidder i dialogen med kommunen. Samtidig viser en undersøgelse fra UNICEF og Institut for Menneskerettigheder i 2019, at kun 45 procent af danske skoleelever kender til Børnekonventionen og de rettigheder, børn og unge har.

Mads Stubkjær Madsen er 2. viceborgmester i Børne- og ungebyrådet og har været med til at stille forslaget:

Sikkerhed og tryghed er vigtigt for et godt børneliv. Ender man som barn eller ung i en situation, hvor eksempelvis en skilsmisse eller en anbringelse involverer det offentlige system, så kender alt for få deres rettigheder. Vores erfaring er, at systemet ikke altid får vejledt børn og unge ordentligt, så de får den støtte, de har krav på, og det kan gøre processen utryg. Også i skolen mangler der fokus på, hvilke rettigheder vi rent faktisk har som børn og unge. Det er virkelig vigtigt, vi snakker langt mere om det, ikke mindst for de børn og unge, som lever i familier med svære ting som vold og alkoholmisbrug. De skal vide, at de har rettigheder, som kan være med til at sikre dem tryghed og omsorg i deres liv.
Mads Stubkjær Madsen

For at styrke børn og unges viden, har byrådet besluttet, at skolerne lokalt skal indtænke undervisning i børn og unges rettigheder, og at der etableres et samarbejde med relevante organisationer som Børns Vilkår, Red Barnet og Børnerådet om konkrete undervisningsforløb.

”I Børn og Unge arbejder vi på, at børn og unges rettigheder er mere end ord i en konvention. Det skal være levet hverdag, hvor børn og unge oplever at have medbestemmelse og indflydelse, så vi styrker deres muligheder for at handle og deltage i små og store fællesskaber. Derfor er jeg glad for, at Børn og ungebyrådet har peget på det vidensunderskud, der er. At kende sine rettigheder er et led i at føle sig anerkendt og respekteret og en forudsætning for at børn og unge faktisk oplever at kunne handle og være med til aktivt at skabe forandring. Som professionelle i Børn og Unge skal vi hele tiden sikre os, at vi i videst mulighed omfang støtter og hjælper børn og unge med aktiv deltagelse i eget liv,” siger rådmand for Børn og Unge Thomas Medom.

Bedre oplysning om bisiddere

Med byrådets beslutning styrker kommunen også en praksis, hvor man i højere grad henvender sig direkte til børn og unge omkring deres rettigheder.

Det gælder ikke mindst orienteringen om mulighed for at have en bisidder med til forskellige typer af samtaler hos kommunen. En bisidder er noget, som børn og unge i mange tilfælde har krav på ifølge serviceloven – og som ikke kræver samtykke fra forældre. En bisidder kan i princippet være hvem som helst barnet eller den unge ønsker og har tillid tid. I Socialforvaltningen har Familiecentret indgået en samarbejdsaftale med Børns Vilkår, der tilbyder professionelle bisiddere til alle børn og unge op til 18 år (23 år ved efterværn), hvis de ønsker det.

Med de nye initiativer vil ordningen blive kommunikeret mere målrette børn og unge. Tiltagene kommer oveni en ny ordning med to bisidderambassadører – to socialrådgivere fra Familiecentret - som skal sikre, at flere børn og unge får viden om en gratis og professionel bisidder.

For mange børn og unge ved ikke, hvordan de er stillet i svære situationer i livet, eller hvor de kan finde info og vejledning i netop deres situation. Her kan bisidderordningen være meget vigtig, især for børn og unge, der er udsatte og sårbare, og som kan være utrygge ved at deltage i samtaler med kommunen. Alle børn og unge skal vide, at de ikke står alene, det er målet med vores nye initiativer.
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Baggrund

Børn og unges rettigheder: Børnekonventionen artikel 12

Svar på forslag fra Børn og ungebyrådet, pkt. 6 på dagsordenen

Yderligere oplysninger

Mads Stubkjær Madsen, medlem af Børn og ungebyrådet, mobil 5339 9248
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 79 61
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, mobil 4043 1213