Elever fra Næshøjskolen løb med First LEGO League-pokalerne

Dommerpanelet vurderede, at ungdomsskoleholdet Invaders stillede op med den bedste løsning på årets problem: At gøre motion sjovt og attraktivt for børn og unge inden for årets tema, RePlay. Dommerne voterede ud fra temaerne: Kerneværdier, innovativt projekt og teknologi.

Fakta

  • I år deltager 18 hold fra skoler i Østjylland i First LEGO League, som bliver afholdt for børn fra 10-16 år.
  • First LEGO League er et teknologiforløb på 8 uger, som skoler kan tilmelde sig til. I forløbet skal børn og unge bruge LEGO og robotter til at skabe tekniske løsninger og løse virkelige problemstillinger i fællesskab. Forløbet munder ud i en konkurrence mellem skoler i Østjylland.
  • Konkurrencen afholdes med stor hjælp fra frivillige fra private virksomheder, VIA-uddannelsen og Aarhus Universitet.
  • Konkurrencen afholdes i år en stærkt coronavenlig udgave, hvor holdene deltager separeret fra hinanden og kun opholder sig i bygningen i den tid, hvor de selv skal konkurrere. Der blev brugt visir og masser af håndsprit for at sikre en tryg konkurrence.
  • First LEGO League er en del af STEAM i Aarhus, som skal styrke børn og unges viden og kompetencer inden for innovativ læring og praksisorienteret problemløsning.

Læs mere om STEAM i Aarhus

Yderligere oplysninger

Lærer på Næshøjskolen, Anders Krogh, avklogh@yahoo.dk

Børn og Unge-konsulent, Henrik Helbo Lund, hehel@aarhus.dk