Børn og Unge uddeler 30.000 Rappe-Skraldebøger til børn i alle dagtilbud

Aarhus Kommunes Klimafond har støttet med 450.000 kr. og gjort det muligt at alle børn fra 3-6 år får deres eget eksemplar af bogen, så de kan læse den hjemme sammen med deres forældre. Bogen kommer netop som alle dagtilbud skal i gang med at sortere affald og udvikle egne løsninger til at sortere både indendørs og udendørs. Her kan børnene blive aktive medspillere.

En billedbog om affaldssortering bringer bæredygtighed og klima ned i børnehøjde. Det har været en spændende udfordring at bygge pædagogiske forløb og materialer op omkring indførelsen af affaldssortering i alle dagtilbud. Her kan alle børn få konkret erfaring med en virkelig problemstilling og gennem bæredygtige vaner selv gøre en positiv forskel, både i dagtilbuddet og derhjemme sammen med forældrene. Det rigtig god mening at koble grøn omstilling med læring og dannelse for fremtidens grønne borgere: Vores børn.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Rappe-Skraldebogen som pædagogisk redskab

Bogen kan hjælpe, når børn i dagtilbud skal lære at forstå og sortere affald. Gennem læsning med en voksen lærer børnene, sammen med pigen Freja og anden Rappe-Skralde fra Brabrandsøen, hvordan vi skal sortere affald og hvorfor. Bogen udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune. For det faglige indhold står Natursamarbejdet i Børn og Unge, i samarbejde med AffaldVarme Aarhus samt forfatter og illustrator.
Illustrator: Signe Gabriel, signegabriel@hotmail.com.
Forfatter: Lotte Salling, salling.lotte@gmail.com

Baggrund

Alle dagtilbud, skoler og fritids- og ungetilbud sorterer, som led i Aarhus Kommunes klima-indsats. Alle dagtilbud, skoler og fritids- og ungetilbud sorterer fra sommeren 2021 alt affald, og i den proces involverer og motiverer Børn og Unge byens bedste ressource – børnene og de unge.

Børn og Unge arbejder med klima, bæredygtighed og grøn omstilling som led i Aarhus Kommunes klimamål. I Børn og Unge med fokus på:

  • Pædagogik og læring
  • Bæredygtigt Byggeri
  • Grøn transport
  • Vores arbejdspladser

Med en pædagogisk indsats, der handler om bæredygtighed og grøn omstilling i dagtilbud, skoler og klubber, vil børn få viden og en oplevelse af at de kan handle og gøre en forskel. Målet er at synliggøre og motivere til grøn omstilling i hele Aarhus Kommune, med børn, unge og medarbejdere som grønne ambassadører. Aarhus Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2030.

Læs Rappe- Skraldebogen på Børn og Unges site om bæredygtighed og klima

Læs mere om bæredygtighed og grøn omstilling i dagtilbud og skoler i Aarhus

Kontakt:

Birte Buhl-Hansen, grøn guide: mobil 2459 4546
Anne Dissing Rasmussen, pædagogisk konsulent: mobil 5157 5564
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge: mobil 2751 7961