Færre oplever mobning i Aarhusskoler

Ifølge den nationale trivselsmåling er andelen af elever i 4. til 9. klasse, der enten tit eller meget tit har oplevet at blive mobbet, faldet fra 3,8 procent i 2019 til 2,9 procent i 2020. Det svarer til, at 120 elever færre føler sig mobbet, blandt dem der har svaret.

Jeg er rigtig glad for, at antallet af børn og unge, der føler sig mobbet, falder. Alvorlige tilfælde af mobning kan have langvarige konsekvenser for ofrene, og derfor er det fuldstændig afgørende, at vi har fokus på problemerne. Det gælder professionelle, bestyrelser, forældre og alle omkring børnene og de unge. Det ville være naivt at tro, at vi helt kan komme uvæsenet til livs, men vi skal målrettet og vedholdende gøre forsøget.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Thomas Medom hæfter sig samtidig ved, at det generelt går rigtig godt med trivslen blandt børnene og de unge. 85 procent af eleverne i 4.-9. klasse svarer, at de generelt har en høj livstilfredshed, og af de resterende ser udfordringerne for de flestes vedkommende ud til at vedrøre enkelte arenaer i deres liv.

Omvendt peger Thomas Medom på, at der fortsat er børn, som ikke trives, og som kræver en særlig opmærksomhed. Eksempelvis er andelen af elever i 4.-9. klasse, der tit eller meget tit følger sig ensomme steget fra 5,9 procent i 2019 til 6,2 procent i 2020.

Overordnet set er talbevægelserne små, men for de enkelte børn og unge kan udsvingene i livet være store. Tallene her får først liv og værdi i den vigtige dialog, der foregår i forældrebestyrelserne og helt ud i de enkelte klasser om, hvordan vi følger op. Det er ikke en resultatliste, men et arbejdsredskab til at indfri vores høje ambitioner for børns og unges liv i Aarhus.
Thomas Medom

Læs mere om den nationale trivselsmåling og den kommunale sundhedsmåling

Yderligere oplysninger  

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961