Valget til Børne- og ungebyrådet 2020 er afgjort

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom mener, at Børne- og ungebyrådets arbejde har stor betydning.

Jeg vil gerne sende en kæmpe tak til de afgående medlemmer og et stort tillykke med valget til de nye medlemmer af Børne- og ungebyrådet. Ungebyrådet har udviklet sig til en vigtig institution i byen, som mange lytter til og gerne vil have med på råd. Rådets arbejde har gennem sine forslag direkte indflydelse på livet som barn og ung i Aarhus, og der ligger også masser af demokratisk læring i det store baggrundsarbejde, som ligger bag ungebyrådets arbejde. Jeg glæder mig som altid til at mødes med de nye medlemmer.
Thomas Medom

Børne- og ungebyrådet stillede i sidste periode blandt andet forslag til det voksne byråd i Aarhus Kommune om øget fokus på rettighedsundervisning og monitorering af bisidderordningen i kommunen, samt forslag om en årlig mangfoldighedsfejring i byen, som skal hjælpe til at nedbryde fordomme og fejre diversitet.

Begge forslag er i gang med at blive behandlet af byrådet. Muligheden for at være med til at præge Aarhus det kommende år er også noget, der har stor betydning for de nyvalgte børne- og ungebyrådsmedlemmer. Især klimaet og mental sundhed har stået højt på dagsordenen i de unges valgvideoer. 

Mads Stubkjær Madsen er 15 år, går i 9.X på Sødalskolen og er nyvalgt medlem af Børne- og ungebyrådet.

Det er vigtigt at have Børne- og ungebyrådet, fordi børnene også skal have en måde at vise, hvad vi mener. Når vi nu ikke kan deltage i det “rigtige” demokrati, er Børne- og ungebyrådet et godt redskab at have, da politikerne har pligt til at diskutere vores forslag.
Mads Stubkjær Madsen

UngiAarhus’ medarbejdere har i måneden op til valget har haft digitale møder med klasserne, for at fortælle om mulighederne for at deltage i det lokale ungedemokrati og stille op til Børne- og ungebyrådet.

Som noget nyt i år har der været ekstra fokus på de stemmeberettigede unge som er under 18 år og går på ungdomsuddannelserne.

Fakta

  • Se de valgte på Ungebyrådets hjemmeside
  • Børne- og ungebyrådet har digitalt velkomstmøde tirsdag 6. oktober kl. 8.30-9.30.
  • Ved Børne- og ungebyrådets første møde vælger medlemmerne en ny ungeborgmester og sæsonens emner. Det sker d. 26. oktober.
  • Børne- og ungebyrådet understøttes af Århus Ungdommens Fællesråd i samarbejde med Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Kontakt

Ungebyrådssekretær Stine Alkert, stine@aauf.dk, 2987 8901
Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, 2751 7961