Budgetforlig vil gøre børns hverdag bedre

Et flertal i Aarhus Byråd har netop indgået budgetforlig for perioden 2021-24, der samlet set giver et økonomisk løft til børne- og ungeom-rådet i de næste fire år.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, er fornøjet over forliget, der fjerner en lang række varslede besparelser og betyder positive ændringer for børnefamilier i Aarhus. Forhandlingerne har ifølge rådmanden været en hård kamp for hverdagens vilkår.

”Jeg er begejstret for, at forældre, børn og medarbejdere i dagtilbud nu kan se frem til fuldt gennemførte minimumsnormeringer et år tidligere, nemlig i 2024 i stedet for 2025. Kampen for minimumsnormeringer har været lang og hård, og med de 71 millioner kroner ekstra, vi nu tilfører vuggestuer og børnehaver, vil det komme endnu flere børnefamilier til gavn. Sammen med et nationalt løft til minimumsnormeringer og vores beslutning om at rykke børnehavestarten til barnet er tre år vil det kunne mærkes i hverdagen,” siger Thomas Medom.

Thomas Medom glæder sig i samme åndedrag over, at partierne har fjernet det såkaldte finansieringsbidrag, som populært sagt ville have spist de penge, der er givet fra Folketinget til minimumsnormeringer og flere lærere i folkeskolen.
”Budgetforliget giver et skub til folkeskolen i rigtig retning. På den ene side har vi sikret, at det varige løft til flere medarbejdere på 34 mio. kr. om året kommer skolerne til gode og ikke kommunekassen. På den anden side afsætter vi yderligere otte millioner kroner om året til at fastholde og bygge på de gode erfaringer fra corona-tiden med kortere skoledage, flere kendte voksne i skolerne, flere to-voksentimer og mindre børnegrupper,” siger Thomas Medom.

Thomas Medom mener, at forligspartierne har fundet en god balance mellem kommunens største velfærdsområder.
”Overordnet er jeg glad for, at social- og ældreområdet også fylder meget i budgettet, da områderne står i en vanskelig situation. Derfor er jeg også yderst tilfreds med, at byrådet for første gang i 39 år er gået med til en skattestigning. Nu kan vi bruge pengene til kernevelfærd og klima, og det har været afgørende for at få budgettet til at hænge sammen,” siger Thomas Medom.

Partierne har i forbindelse med forhandlingerne indgået aftale om en tiårig investeringsplan på anlægsområdet i perioden 2024-33, som giver Børn og Unge cirka 2,5 milliarder kroner.

Om aftalen siger Thomas Medom: “Planen sikrer en grundlæggende udbygning og udvikling af børne- og ungeområdet. To nye skoler i Nye og på Aarhus Ø, penge til udbyg-ning af eksisterende skoler og dagtilbud, en massiv indsats for børnenes indeklima og penge til at etablere produktionskøkkener på skoler, som kan levere til SFO, klubber og skoler giver et godt grundlag for videre udvikling af Aarhus. Det er jeg tilfreds med, selv om planerne ikke imødekommer alle ønsker her og nu.”

Læs budgetforliget på Aarhus Kommunes hjemmeside her: