Anbefalinger sætter digitale grænser for aarhusianske børn og forældre

Det har stået klart for udvalget, at der er brug for indsatser på mange niveauer og for mange målgrupper. Derfor spænder udvalgets anbefalinger vidt. Fra en generel anbefaling om at arbejde med et bredt, forebyggende sigte, over udbredelse af viden til børn og forældre og til et helt konkret forslag om at vedtage principper i alle bestyrelser.

For mig er det vigtigt, at vi fra kommunens side tilbyder viden og hjælp til både børn, unge og forældre. Digitale medier er blevet en stor og betydende del af hverdagslivet i alle familier. Derfor skal vi give alle børn de bedste muligheder for både at udnytte de positive sider og samtidig skærme mod de risici der også er forbundet med brugen.
Mahad Yussuf, byrådsmedlem og formand for Udvalget for mindre psykisk sårbarhed

Udvalgets drøftelser har samtidig kredset om koblingen til det almene, sundhedsfremmende arbejde. Der er fortsat brug for at give forældre, børn og unge viden om hensigtsmæssig brug af for eksempel sociale medier og gaming. Men der er også brug for at tale om, at det er i orden sætte grænser for brugen.

Den digitale udvikling har på ganske kort tid på grund af manglende styring og regulering vokset sig til en enormt stor del af dagligdagen for mange børn, hvilket bør mane til besindighed. Især fordi vi endnu ikke ved, hvilken betydning det vil få på sigt. Men vi ved en masse om, hvad der fremmer børns trivsel og mentale sundhed – og som ikke inkluderer digitale aktiviteter. Den viden skal vi holde fast i og huske at bruge.
Imran Rashid, læge og næstformand for Udvalget for psykisk sårbarhed

Anbefalingerne er nu overdraget til Børn og Unge, der arbejder med en indstilling til byrådet om, hvordan de kan gøres til virkelighed. Indstillingen vil komme i høring i løbet af den kommende uge og der vil blive afholdt høringsmøde allerede den 3. maj.

Mere information kommer til på deltag.aarhus.dk hvor man allerede nu kan finde udvalgets anbefalinger.

Yderligere oplysninger

Mahad Yussuf, Formand for udvalget for mindre psykisk sårbarhed, tlf: 52 39 60 10