Elever får hurtigere vej til specialtilbud i Aarhus

Thomas Medom har netop har præsenteret en ny, midlertidig visitationsprocedure for Børn og Ungeudvalget i Aarhus Kommune:

Presset på en hel familie, der går og venter på en specialplads, kan være helt enormt stort. Vi skylder familierne at kunne hjælpe hurtigere og mere rettidigt. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi nu giver mulighed for et skoleskift så hurtigt, som overhovedet muligt.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Den midlertidige ordning udvider antallet af specialklasser, gør flere skoler til værtsskoler for specialklasser og skaber mulighed for at reservere plads i udvalgte specialklasser, så der er plads til at optage en ny elev i løbet af året. Den midlertidige ordning vil være gældende fra det kommende skoleår 2021-22.

Opgaven er stor, da vi både skal oprette flere pladser her og nu, og samtidig oplever stigende behov for specialundervisning og specialtilbud hos flere børn. Samtidig ligger der også en pædagogisk opgave, når der kommer en elev mere i nogle klasser, selv om der følger penge med. Derfor lægger jeg også op til, at vi foretager en gennemgribende analyse af hele specialundervisningsområdet i Aarhus, så vi i den forbindelse også kan vi beslutte en varig løsning på det løbende optag af elever hen over året. På vegne af børn og forældre er jeg glad for, at vi har fundet en løsning, som kan imødekomme kravet om hurtige pladser her og nu.
Thomas Medom

I dag får mange børn den nødvendige og tilstrækkelige specialundervisning i dagligdagen på deres lokale skole. Den nye procedure ændrer ikke ved denne indsats, eller ved ambitionerne om at sikre og udvikle specialpædagogiske indsatser så tæt på børnenes almindelige skolehverdag som muligt. 

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961