Nyt 10. klassetilbud i Aarhus

Ved at samle det aarhusianske 10. klassetilbud går Aarhus samme vej som størsteparten af de større danske byer, der tilbyder et selvstændigt ungemiljø udenfor folkeskoleregi som en start på elevernes videre færd på ungdomsuddannelserne. 

Med forslaget, der netop er sendt i høring, foreslår Børn og Unge, at 10. klassetilbuddet skal matche ungegruppens mangfoldighed med fokus på at skabe et stort fællesskab for alle samtidig med, det er rum for mindre fællesskaber og aktiviteter målrettet forskellige unges behov og interesser.

Et samlet 10. klassetilbud kan noget andet end de lokale tilbud, som i dag eksisterer på tre af byens folkeskoler. Her har man gjort en kæmpeindsats for at skabe et attraktivt tilbud og har hjulpet mange unge trygt videre til en ungdomsuddannelse. Så det er med et vist vemod, vi foreslår at lukke de lokale tilbud, men ved at samle tilbuddet om 10. klasse tror vi på, vi opnår et bedre tilbud til de unge.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge
De unge skal have et tilbud, der kan motivere dem, og som i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne og omverden kobler det faglige og praktiske og giver dem en tryg platform for det videre spring til en ungdomsuddannelse. Fokus er ikke alene på det faglige men i lige så høj grad på et aktiv ungeliv, hvor man oplever positive fællesskaber, et meningsfuldt fritidsliv og får vigtige erfaringer med for eksempel et fritidsjob. Med et bydækkende 10. klassetilbud kan vi samle stærke kompetencer og lave partnerskabsaftaler, som gør det muligt både at tilgodese det store fællesskab og de mange individuelle behov, som gruppen af unge har.
Thomas Medom

 

Thomas Medom peger også på, at tilbuddet også skal kunne rumme særligt udsatte unge.

FAKTA

  • Det nye 10. klassetilbud erstatter 10. klasserne på de tre nuværende værtskoler – Tranbjergskolen, Vestergårdskolen og Rundhøjskolen. ESAA10, der henvender sig til unge eliteidrætsudøvere, vil fortsat blive udbudt på Rundhøjskolen.
  • Den nye tilbud får en egen selvstændig ledelse. Placering er endnu ikke fastlagt.

  • Tilbuddet bygger på en kombination af folkeskoleloven og ungdomsskoleloven for at give den størst mulige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det kommunale 10. klassetilbud.
  • EUD10 varetages med forslaget fortsat af erhvervsuddannelserne, men refererer fremadrettet til den nye leder af kommunal 10. klasse, så kommunal 10. klasse bliver et samlet og centralt koordineret tilbud med tværgående samarbejde og fælles pædagogiske pejlemærker for de forskellige dele af kommunal 10. klasse.

  • I udviklingsarbejdet om et nyt 10. klassetilbud er der indhentet faglig rådgivning om tilbuddets læringsmiljø, undervisning og struktur fra en bredt sammensat udviklingsgruppe. Sideløbende er også de unge blevet inddraget i udviklingen, hvor de blandt andet har bidraget med deres ønsker til læringsmiljø og pædagogik.
    Se rapporterne fra udviklingsgruppen og ungeinddragelsen

  • Forslaget om et nyt kommunalt 10. klasses tilbud er i høring fra den 29. april til den 4. juni 2021.

Der afholdes virtuelt informationsmøde om høringsmaterialet den 4. maj 2021 kl. 16.30 – 17.30.

Se høringsmaterialet og link til informationsmøde