Aarhus Kommune beder politiet undersøge prøveforløb på Søndervangskolen

En uvildig undersøgelse af blandt andet prøveforløb på skolen fra Pluss Leadership, der er afleveret 14. december, peger på, at tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af prøvefag før tid kan være overtrådt. Tavshedspligten er fastlagt i Folkeskoleloven og en overtrædelse vil være i strid med Straffeloven.

Som undersøgelsen afdækker, så tyder noget på, at nogen har overtrådt tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af prøvefag før tid. Undersøgelsen peger dog ikke på enkeltpersoner. Derfor har vi nu overladt sagen til politiet med henblik på at få en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en efterforskning,” siger Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge.

Undersøgelsen fra Pluss Leadership vurderer, at ”det virker til at være overvejende sandsynligt, at oplysninger om prøvefag er givet videre før tid” og påpeger samtidig, at den tidligste fortælling daterer tilbage til 2009. Det er disse forhold, som politiet er bedt om en vurdering af, da en overtrædelse vil være i strid med straffeloven.

I forhold til rapportens øvrige vurderinger vil der blive fulgt op på skolen, i forvaltningen og i forhold til Styrelsen for Undervisning og Kvali-tet. Ingen af disse forhold vedrører eventuelle overtrædelser af loven.

Find undersøgelsen her

https://aarhus.dk/media/72189/redegoerelse-om-soendervangskolen-2021.pdf

Yderligere oplysninger

Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, 2920 8001