Børn og Unge ønsker at udbygge specialskole i Aarhus

”Børn med behov for ekstra støtte skal have det på ordentlige vilkår, og her er Langagerskolen under pres på pladsen. Det vil vi gerne løse ved at udbygge Langagerskolen med en ny elevtilbygning med plads til fire ekstra klasser,” siger rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

Foruden den nye elevtilbygning, som bliver lig de eksisterende bygninger på skolen, består udbygningsplanerne af en ny multisal med tilhørende motorikrum samt omklædning. De nye faciliteter placeres i tilknytning til den eksisterende sal på skolen.

”På den måde sikrer vi, at eleverne tilbydes et godt skolemiljø med plads til udfoldelse. Der skal være plads til forskellige og alternative undervisningsformer med fokus på bevægelse,” siger Thomas Medom.

Bygningerne opføres fleksibelt, så der sikres rumlige undervisningslokaler, der bedst muligt understøtter gennemførelsen af en differentieret undervisning af børnene. Det er afgørende for, at lærere og pædagoger kan imødekomme det enkelte barns behov. De rumlige undervisningslokaler skal desuden give mulighed for at sikre ro og tryghed for den enkelte elev.

De nye tilbygninger forventes at stå klar i 2023. Indstillingen er i dag godkendt af Magistraten og ventes byrådsbehandlet til januar.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61