MT Højgaard A/S skal bygge ny skole og fritidscenter i Aarhus

Det politiske bedømmelsesudvalg har med rådmand Thomas Medom i spidsen valgt at udpege totalentreprenør MT Højgaard A/S med AART architects og Sweco Danmark som rådgivere og Proces Arkitekter som konsulent som vinder af totalentreprisekonkurrencen. Det sker på baggrund af indstilling fra et enigt administrativt bedømmelsesudvalg med tilhørende rådgivere.

Byggeriet skal stå klar til det nye skoleår i august 2025 og bliver en folkeskole med fritidscenter, hvor børn og unge kan udvikle sig gennem projektbaseret undervisning, undersøgelser og samarbejde. Den nye skole med fritidscenter opføres som to separate bygninger – en bygning med indskoling og SFO og en bygning med mellemtrin, udskoling og klubmiljøer – og får aktive uderum, der forbindes af stisystemet i Gellerups grønne bypark.

Bedømmelsesudvalget roser vinderprojektet for sin fremragende organisering af skolens og fritidscentrets funktioner og en stor indsigt i hverdagen i skole og fritidscenter. Forslagets arkitektoniske virkemidler udgør en æstetisk smuk og harmonisk helhed og skaber variable stemningsfulde rum - både ude og inde. Forslaget har vakt begejstring og anerkendelse i bedømmelsesudvalget, hvor der er bred enighed om, at forslaget repræsenterer et fantastisk udgangspunkt for den videre proces.

Børn og Unge-rådmand Thomas Medom siger:

”Den nye skole og fritidscenter i Aarhus Vest skal danne rammen om et godt børneliv med en varieret skoledag, aktiv fritid og lokale fællesskaber. Projektet samler den nyeste viden og erfaringer med børns faglighed, udvikling og trivsel i en stærk vision og profil. MT Højgaard A/S har vundet totalentreprisen, fordi de har omsat visionerne til et fleksibelt byggeri med aktive uderum.”

Byggeriet vil blive opført som et bæredygtigt byggeri med ambitiøse målsætninger om at minimere klimabelastningen i hele byggeriets levetid. Byggeriet vil blive planlagt, således at det kan tildeles DGNB Guld, hvilket er en certificering, der viser bæredygtighed i forhold til både byggeri, borgere og bydel. 

”Det er et bæredygtigt byggeri med virkelig mange spændende løsninger. Først og fremmest for børn og medarbejdere, men det bliver også en skole, der inviterer lokalområdet ind. Skolen og fritidscentret bliver en rigtig god ramme om børnenes skolegang og en masse fritidsaktiviteter. Og så skal den bidrage til udviklingen af Gellerup som en balanceret bydel med bred appel til familier fra hele Aarhus. Jeg glæder mig meget til, at skolen og fritidscentret står klar” siger Thomas Medom.

Skoleleder på den nye skole og fritidscenter Helle Mønster siger:

”Byggeriet er et gennemtænkt projekt med inspirerende rammer for den projektbaserede og undersøgende læring, som vi glæder os til at arbejde med på alle skolens årgange. Vi får plads til faglig fordybelse, samarbejde og masser af aktiv læring, og jeg glæder mig bare til at se byggeriet gro frem i de kommende år. Med projektet kan skolen og fritidscentret bidrage til det gode børneliv i en levende og foranderlig bydel.” 

Fritids- og Ungdomsskoleleder i Ung i Aarhus VEST Rasmus Brandt Lauridsen siger:

”Det er dejligt, at fritidscenter og ungdomsskole fra starten har været en del af udviklingen og byggeriet af byens nye skole og fritidscenter. Med det flotte vinderprojekt kan vi nu se resultatet af den fælles visionsproces imellem skole og fritidscenter, og det er landet rigtig godt. Jeg ser i projektet planer for inde- og uderum, der understøtter vores pædagogiske vision. Jeg ser konturerne af et aktivt og levende centrum for arbejdet med børn og unge – både lokalt og sammen med vores samarbejdspartnere fra hele byen.”

Projekteringschef ved MT. Højgaard Flemming Skov siger:

”Det er en meget stor glæde for os at vinde den nye skole og fritidscenter i Gellerup. I vores team har vi gennem hele konkurrencen oplevet en helt særlig positiv ånd og kærlighed til den skole vi har udviklet, og derfor er det en meget stor forløsning, når andre også kan se de gode kvaliteter. Vi glæder os rigtig meget til at fortsætte det positive og tillidsfulde samarbejde med Aarhus Kommune, som vi har oplevet gennem hele konkurrenceforløbet.”

Den samlede anlægsudgift bliver på 320,1 mio. kr.

Byrådet får anlægsindstilling til godkendelse i marts 2022.

Kontrakten med vinderteamet forventes underskrevet ved et officielt arrangement i marts/april 2022, under forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsbevillingen. Byggeriet går efter planen i gang i august 2023 og tages i brug ved skolestart i august 2025.

 Teamet bag vinderprojektet består af:

- Totalentreprenør MT Højgaard Danmark A/S

- Arkitekt: AART architects A/S

- Ingeniør: Sweco Danmark A/S

- Konsulent: Proces Arkitekter ApS

Kreditering af visualiseringer: AART architects

Yderligere oplysninger

Helle Mønster, skoleleder for ny profilskole og fritidscenter, 41 87 35 91

Rasmus Brandt Lauridsen, Fritids- og Ungdomsskoleleder i Ung i Aarhus VEST, 41 85 72 99

Flemming Skov, projekteringschef ved MT Højgaard A/S, 22 70 01 63

 Se tekst og illustrationer på projektsitet for den nye skole og fritidscenter (Link)