Unik aarhusiansk alliance mellem kommune og civilsamfund bliver landsdækkende

På Socialkompasset.dk har aarhusianerne siden juni haft overblik over frivillige sociale foreningstilbud og åbne kommunale tilbud inde for det sociale og sundhedsrettede område. Frem mod 2025 bliver det succesfulde aarhusianske initiativ, Socialkompasset.dk, udbredt på nationalt plan.

Socialkompasset.dk er landets første portal, der samler de mange sociale og sundhedsrettede tilbud – pt. i Aarhus. På baggrund af det første halve års markante positive erfaringer med portalen, har Socialministeriet netop tildelt projektet midler til at blive udbredt på nationalt plan frem mod 2025.

Denne nyhed glæder Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard, der, sammen med resten af det aarhusianske byråd, længe har været optaget af, hvordan velfærden kan styrkes, ved at kommunen rækker ud og forbinder sig med civilsamfundet i nye alliancer:

“Socialkompasset.dk er et eksempel på, hvordan samskabelse mellem kommune og civilsamfund kan resultere i helt unikke løsninger for borgerne. Socialkompasset.dk er en enkel og klog løsning på en meget stor udfordring. Nu har vi endelig en infrastruktur og et efterspurgt overblik, der viser vej til de hjælpende kræfter og desuden fordrer inspiration, udvikling og øget samarbejde udbyderne imellem. Jeg er overordentlig stolt over, hvordan det mangeårige fokus på frivillighed og samskabelse i Aarhus Kommune har båret frugt i en sådan grad, at det nu kan komme danskere i mange flere kommuner til gavn,” siger Jacob Bundsgaard.

Ved Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, som står i spidsen for udbredelsen af Socialkompasset.dk, ser sekretariatsleder Casper Bo Danø ligeledes frem til, at mange flere kommuner nu får glæde af Socialkompassets fordele:

“Det giver mening at stå tæt sammen om dem, der har mest brug for det. Vi har, i mange år, savnet og efterspurgt bedre forbindelseslinjer mellem borgere, frivillige fællesskaber og kommunale tilbud. Med Socialkompasset.dk får vi netop det savnede overblik over relevante tilbud for borgerne i deres aktuelle situation. En stærk forbindelse civilsamfund og kommune imellem modvirker desuden parallelindsatser, så midlerne på socialområdet anvendes optimalt, og dermed kommer flere borgere til gode. Sidst, men ikke mindst, gør en national udgave af Socialkompasset det helt oplagt at dele de bedste løsninger, idéer og koncepter på tværs af kommuner og frivillige sociale foreninger. Og vi ser allerede nu, at det virker her i Aarhus,” siger Casper Bo Danø.

Fakta

Socialkompasset.dk er en søgeportal, der samler frivillige sociale og sundhedsrettede foreningstilbud og uvisiterede kommunale tilbud inden for det sociale og sundhedsrettede område.

Her kan borgerne søge og finde gratis sociale og sundhedsrettede tilbud i kommunen. Samtidig tilbyder portalen et unikt overblik til pårørende, foreninger og fagfolk, der er på udkig efter hjælp til f.eks. et familiemedlem, en klubkammerat eller en skoleelev.

Socialkompasset.dk er blevet til i samarbejde mellem Frivilligcenter Aarhus og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, Sociale forhold og Beskæftigelse, Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune.

Portalen blev lanceret d. 7. juni 2021.

Socialministeriet har afsat midler til at Socialkompasset.dk kan udbredes nationalt frem mod 2025. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark står i spidsen for dette arbejde.

www.socialkompasset.dk


Yderligere oplysninger

Casper Bo Danø, sekretariatsleder i Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, 28 74 32 98

Hanne Sanderhoff Degn, leder af Frivilligcenter Aarhus, 61 26 04 88

Anders Probst-Jensen, konsulent for Frivillighed & Samskabelse, Børn og Unge, Aarhus Kommune, 29 20 99 78

Niels Buch Johannsen, kommunikations- og pressechef, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune, 51 57 67 16