Banebrydende aftale i Aarhus

Bag Dagtilbudsaftalen, som rådmand for Børn og Unge Thomas Medom tog initiativ til i 2018, står BUPL Århus, FOA Århus og Børn og Unge i Aarhus Kommune. Den fælles aftale erstatter dermed de arbejdstidsaftaler, der gælder på området.

Dagtilbudsaftalen er blandt de første i landet, der både bredt og vidtgående tænker fælles værdier og et fælles pædagogisk grundlag ind som del af aftalen. Blandt målene er at gøre planlægning af de pædagogiske medarbejderes arbejdstid mere gennemsigtig, så den bliver mere forudsigelig for medarbejderne og tager udgangspunkt i at sikre mest mulig tid til pædagogisk arbejde af høj kvalitet med børnene. Derfor skal aftalen samtidig sikre den nødvendige tid til det understøttende pædagogiske arbejde, der kvalificerer tiden med børnene.

en fælles udtalelse siger parterne, repræsenteret ved rådmand Thomas Medom, formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen, og sektorformand for FOA Århus, Jack Hougård Kristensen: 

Det er en banebrydende aftale, der sikrer mest mulig tid til pædagogisk arbejde af høj kvalitet med børnene og mere forudsigelighed for medarbejderne. Aftalen fremmer lokal dialog og samarbejde om at give børnene gode læringsmiljøer hele dagen, med kendte voksne der trives. Med aftalen omsætter vi fælles værdier til klare rammer for arbejdet i hverdagen. Vi har virkelig lagt os i selen for en god aftale, der både rummer en god kvalitet for børnene og gode vilkår for medarbejderne. Vi har en fælles ambition om at sikre høj kvalitet i vores tilbud for alle børn, og den samme kvalitet i alle kommunens dagtilbud. Det bliver Dagtilbudsaftalen en helt central forudsætning for.

Den nye Dagtilbudsaftale om arbejdstid vil have virkning fra 1. januar 2022.  

Fakta 

  • Aftalen omfatter pædagogisk personale i dagtilbuddene 
  • Fundamentet for Dagtilbudsaftalen er Aarhus Kommunes Børne- og ungepolitik, Børn og Unges fem strategier, Stærkere Læringsfællesskaber, det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus samt den pædagogiske læreplan.
  • Dagtilbudsaftalen er baseret på rammeaftalen mellem KL og KTO om decentrale arbejdspladser 24. juni 1999 på daginstitutionsområdet, og erstatter den centrale arbejdstidsaftale og lokale aftaler.
  • Børn og Unge, BUPL Århus og FOA Århus vil i løbet af foråret afholde en række møder og en workshop, som skal klæde dagtilbuddene på til at udmønte den nye arbejdstidsaftale
  • Parallelt med møderne vil der blive udarbejdet en FAQ, som vil indeholde en opsamling af spørgsmål og svar i relation til den nye arbejdstidsaftale
  • Børn og Unge har indgået aftale med INFOBA om at udvikle et værktøj, som kan lette planlægning af arbejdstiden for pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner og fritidstilbud. Værktøjet PAPPA skal understøtte intentionerne i Dagtilbudsaftalen. 

Læs hele aftalen på aarhus.dk/dagtilbudsaftalen

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61
  • Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus, 61 63 86 68
  • Jack Hougård Kristensen, sektorformand for FOA Århus, 29 68 41 13