Elevers corona-trivsel løftes ved fælles indsats

Uden det almindelige samspil i skolen og den daglige kontakt med hinanden kræver det en fælles indsats at sikre børnenes trivsel, påpeger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus

På den baggrund inviterede Thomas Medom i sidste uge netop repræsentanter for både lærerforeningen, skoleledere, forældreorganisationer, børne- og ungebyrådet og frivillige organisationer til en række møder om elevernes sociale trivsel.

Jo længere tid skolerne er lukket ned, jo større bliver udfordringen med at bevare den tætte kontakt og føling med elevernes trivsel. Hvis en elev følger med i undervisningen, passer sine ting og er med som sædvanligt, kan det selvfølgelig være svært for en lærer eller en skole at spotte mistrivsel. Derfor er jeg glad for, at jeg har mødt et positivt medspil fra alle, der har deltaget i møder med mig, om at løse udfordringerne her i fællesskab. Skolerne har et stort ansvar i at følge eleverne tæt, men problemstillingen er kompliceret, og der findes ingen lette løsninger.
Thomas Medom

Thomas Medom påpeger, at der er taget en række initiativer i forhold til elevtrivslen, blandt andet vejledninger i, hvordan gåture med enkelt-elever og trivselssamtaler kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt, opsøgende indsatser over for elever, hvor der er mistanke om mistrivsel, håndholdte indsatser i klubber, ligesom der både på skolerne og ledelsesmæssigt har været et konstant fokus på trivslen.

Som reglerne er i dag, skal der være særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige begrundelser hos eleverne for, at eleverne kan undtages for at være sendt hjem, herunder mistanke om mistrivsel.

Her har vi sagt igen og igen, at hvis man som lærer, pædagog eller leder er i tvivl, så er man ikke i tvivl: Så kan skolerne fritage for undervisning. Men jeg har også forståelse for, at det ikke nødvendigvis er let for en elev i 8. klasse at skulle komme på skolen som måske den eneste. Derfor kræver det mere dialog, mere information og fælles indsats at hjælpe flere unge til at trives bedre under nedlukningerne, hvilket vi fortsat følger tæt op på.
Thomas Medom

Fakta

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 2751 7961