Hjælp på vej til børn i matematikvanskeligheder

Børn, der befinder sig i matematikvanskeligheder, skal spottes tidligere og have mere vejledning og støtte i undervisningen, så de kan blive så dygtige til matematik, som de kan.

Vi forstærker matematikindsatsen i Aarhus, fordi alle børn tidligt i deres skoleforløb skal udvikle stærke matematikkompetencer og opleve glæde og begejstring ved faget. Al forskning peger på, at vi skal sætte ind med en tidlig og systematisk indsats, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at hjælpe de børn, der har det allersværest i matematik.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Til dette formål har A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal doneret et beløb på 1,4 millioner kroner. Et beløb, som Aarhus Kommune har suppleret, så den faglige investering i matematikområdet lyder på i alt 3,4 mio.kr.

Børn og unges uddannelse og dermed deres fremtid er omdrejningspunktet for A.P. Møller Fondens donation til den danske folkeskole. Og det er netop det, initiativer som den forstærkede matematikindsats i Aarhus, drejer sig om. Indsatsen hviler på et solidt fagligt grundlag, og vi ser frem til at følge arbejdet og ikke mindst til, at eleverne får gavn af den styrkede matematikundervisning.
Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden.

Pengene skal gå til kompetenceudvikling af alle matematikvejledere og matematiklærere på skolernes 2. årgang. Der er tale om et obligatorisk uddannelsesforløb, hvor vejledere og lærere få viden, inspiration og fagdidaktiske værktøjer til, hvordan de bedst muligt kan tilrettelægge undervisningen og hjælpe børn med en svag tal-eller matematikforståelse. Det gælder alle børn uanset, om de går i en almindelig klasse, specialklasse eller modtagelsesklasse. Derudover får deltagerne mulighed for at prøve kræfter med nye undervisningsmaterialer og mindre gruppeforløb, der er særligt målrettet børn i matematikvanskeligheder. Alle skoler kan se frem til fuld vikardækning, mens uddannelsen foregår.

Det bliver VIA University College, der skal varetage undervisningen på kompetenceudviklingsforløbet:

Vi glæder os, for vi har gode erfaringer med, at en fælles og koordineret indsats kan have positiv effekt. Med samarbejdet vil eleverne i Aarhus Kommunes 2. klasser udvikle faglige og sociale kompetencer i matematik, matematiklærerne i indskolingen vil få endnu bedre kompetencer i at udføre både tidlig matematikindsats og den daglige matematikundervisning, ligesom matematikvejlederne får bedre forudsætninger for intern vejledning ved anvendelse af supervision.
Heidie Clemens, projektleder og underviser i TIMA

Nyheden om den styrkede matematikindsats vækker også glæde på Elev Skole:

Jeg er glad for, at vi nu får en fælles opmærksomhed på børn i matematikvanskeligheder. Jeg ser frem til at dykke ned i min egen praksis og blive klogere på, hvilke handlemuligheder jeg har, hvis jeg opdager, at et barn er ved at miste gejsten eller kæmper hårdt med matematikken.
Signe Bak, matematiklærer og vejleder på Elev skole

De første skoler går i gang med uddannelsesforløbet i august 2021, hvorefter de øvrige skoler løbende følger trop og forventes at have gennemført inden udgangen af 2023.

Fakta

  • Kompetenceudviklingsforløbet med navnet’ Tidlig indsats i matematik’ (TIMA) bygger på evidensbaseret forskning fra ’Tidlig Matematikindsats til Marginalgruppeelever’ og Matematikindsats 2017. Begge forskningsprojekter har vist positiv effekt på børn og unges læring.
  • Læs om matematikindsatserne i Aarhus på detvigoer.aarhus.dk/matematik/

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61
  • Faglig kontakt: Christina Voigt, tlf. 41 87 39 64