Nyt værktøj skal give pædagogisk personale mere tid til børnene

Ofte skal oplysninger skrives flere gange og tal udregnes manuelt, når ledere og medarbejdere i dag planlægger arbejdstid og vikardækning i Aarhus Kommunes daginstitutioner. Det koster ressourcer og fjerner tid fra børnene. Det nye digitale værktøj skal hjælpe planlæggerne og medarbejderne og give mere tid til den pædagogiske opgave.

Vi ser frem til sammen med INFOBA at lette hverdagens planlægning og sikre flest mulige hænder til børnene på alle tidspunkter af dagen. Det bliver et vigtigt værktøj i forhold til den kommende arbejdstidsaftale, og det lægger sig op ad den økonomiske analyse af dagtilbudsområdet, der blev lavet i 2020. Denne pegede bl.a. på et behov for et planlægningsmæssigt overblik, så vi kan sikre passende personaledækning på netop de tidspunkter, hvor børnene er i daginstitutionen.
Hardy Pedersen, forvaltningschef i Økonomi og Administration i Børn og Unge
Vi skal i gang med en unik proces, som skal hjælpe det pædagogiske område. En proces, som vi bygger på et tæt samarbejde mellem afdelingerne for Personale og Digitalisering i Børn og Unge og INFOBA, så vi sammen kan sikre at værktøjet passer præcist til forholdene i Aarhus.
Ole Hersted Hansen, chef for Digitalisering i Børn og Unge

I virksomheden INFOBA er glæden stor efter indgåelse af kontrakten om udvikling af det nye værktøj.har høje forventninger til den fælles udviklingsproces og til samarbejdet om at træde nye stier i forhold til planlægning af pædagogisk arbejdstid.

Aarhus Kommune har taget et stort og vigtigt skridt frem mod en lettere hverdag for personalet i daginstitutionerne. God planlægning er afgørende for at sikre flest mulige hænder i børnehaver og vuggestuer. Det digitale værktøj, vi sammen udvikler, vil ikke blot give overblik over arbejdstiden og dens indhold, men også være essentiel for at få et billede af, hvor meget tid der bliver brugt sammen med børnene, og hvor meget tid, der går med alt arbejdet rundt om børnene.
Maria Væring, CEO - INFOBA

Yderligere oplysninger

 • Ole Hersted Hansen, digitaliseringschef i Digitalisering, Børn og Unge, 3052 2594
 • Martine Bøgesgaard, projektleder i Digitalisering, Børn og Unge, 6178 3128
 • Torben Væring, Produktchef i INFOBA, 26240616
 • Maria Væring, CEO i INFOBA, 2788 9060

Om kontrakten

 • Kontrakten kan forlænges med 2 år og er tildelt INFOBA efter en proces med ’udbud med forhandling’.
 • Det nye værktøj bliver en planlægningsløsning, der udvikles fra bunden. Det er første gang i Danmark, at der udvikles en planlægningsløsning specifikt til det pædagogiske område.
 • Når værktøjet er klar til brug, vil det få mere end 6.000 daglige brugere inden for det pædagogiske område i Aarhus Kommune, Børn og Unge.

 

Formålet med værktøjet

 • At lette planlægning af arbejdstid: Der findes i dag ikke et fælles værktøj til at hjælpe med at planlægge de pædagogiske medarbejderes arbejdstid. Aarhus Kommune har et ”komme-gå”-system i daginstitutionerne til børnene. Det skaber overblik over børnenes fremmøde, mens medarbejdernes arbejdstid skal planlægges i manuelt. Med det nye planlægningsværktøj vil planlæggeren lettere kunne se, hvordan medarbejderne får mest mulig tid sammen med børnene.
 • At understøtte ny arbejdstidsaftale for det pædagogiske personale i dagtilbud: I februar 2021 underskrives en ny lokal arbejdstidsaftale mellem Børn og Unge, BUPL og FOA. Det nye værktøj skal ud over at lette arbejdet med mødeplaner, arbejdstid, tillæg og tidssaldi også understøtte den nye lokale arbejdstidsaftale.
 • At give viden om den faktiske normering i daginstitutionerne: Både i Aarhus Kommune og på nationalt niveau er der et politisk ønske om at få mere viden om de faktiske normeringer i daginstitutionerne. Det skal det nye planlægningsværktøj understøtte ved at give bedre muligheder for at se, hvor mange voksne, der er sammen med børnene, i løbet af institutionens åbningstid.

Læs mere

 • INFOBA er et firma, der er specialiseret i at lave IT-løsninger til det pædagogiske område: web.infoba.dk
 • Aarhus Kommune, Børn og Unge: detvigoer.aarhus.dk