Vinder af skole- og aktivitetsbyggeri i Nye er udpeget

Et enigt bedømmelsesudvalg har peget på løsningen fra c.c. contractor, der med byggeriet samler lokalområdet ved Nye og Elev og flugter visionen om Nye som fremtidens grønne og bæredygtige lokalsamfund.  

Byggeriet skal stå færdigt i efteråret 2024 og rumme både skole-, fritids- og kulturliv med blandt andet sportshal og boldbaner. Senere vil der blive tilføjet et dagtilbud til de yngste.

Bedømmelsesudvalget beskriver byggeriet som en innovativ samtænkning mellem skole, fritidsaktiviteter og et lokalt kulturcentrum for områdets beboere.  Det samlede projektet hedder 'GROBUND' – et sted, hvor børn og unge kan gro og fællesskaber spire. 

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad og rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø, har udpeget vinderprojektet efter anbefalinger fra det tværmagistratslige bedømmelsesudvalg.

'GROBUND' er grundlag for en rigtig god skole, hvor børn kan lege, lære og mødes med kammerater – både i skoletiden og i fritiden. Jeg synes, at byggeriet er nytænkende og skriver sig ind i områdets ånd med et bæredygtigt design og ambitioner om en grønnere fremtid. Samtidig er selve byggeriet visionært udført med flydende overgange mellem læringsrum inde og ude, ligesom skole, fritid og kulturliv er tænkt godt sammen. Jeg er sikker på, det bliver et hus fuld af liv fra morgen til aften.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

'GROBUND' er udført som en moderne klyngeskole omkring et stort transparent rum – ”Væksthuset” – der med et utal af funktioner bliver det naturlige samlingssted for områdets beboere. Byggeriet er unikt i den forstand, at det er første gang Aarhus Kommune bygger halfaciliteter og boldbaner som en integreret del af et nyt skolebyggeri, hvilket glæder rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad.

Med 'GROBUND' får vi integreret skole- og fritidsliv på en indbydende og elegant måde, som lægger op til aktivt brug af alle beboerne i området. Vi ønskede os et kraftcenter og et naturligt centrum for udviklingen af fællesskaber og lokalmiljø. Den ambition opfylder 'GROBUND' med et innovativt byggeri, og jeg glæder mig meget til at se byggeriet realiseret i efteråret 2024. Samtidig vil jeg sige en stor tak til alle de fritidsbrugere, der har været involveret i processen og bidraget til det flotte resultat.
Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice

Også Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, glæder sig over valget af c.c. contrator.

Vi har været optaget af, at byggeriet med sin placering tæt på den eksisterende bebyggelse i Elev og den nye bebyggelse i Nye skulle skabe sammenhæng mellem områderne, og være det naturlige centrum for det fælles liv for børn, unge og voksne. Med 'GROBUND' får vi en visionær løsning og fantastiske rammer for et rigt fritids- og kulturliv. At byggeriet samtidig har en god økonomi med store tekniske kvaliteter, er et ekstra plus. Det er et solidt, langtidsholdbart produkt vi får med 'GROBUND'
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

FAKTA

Området Nye er under massiv udvikling med den aarhusianske Tækker Group som motor for etableringen af en helt ny bydel. Visionen er at skabe rammerne for fremtidens lokalsamfund og grundtanken om bæredygtighed gælder både byggeri og det forpligtende fællesskab i den nye bydel. I dag er 50 familier rykket ind i Nye, og indtil videre er der i første etape i byudviklingen planlagt 650 boliger. De udbudte boliger varierer i både kvadratmeter og prisniveau og håbet er at kunne tiltrække børnefamilier, ældre og unge.

 

Byen skal på sigt rumme 15.000-17.000 indbyggere, og der vil med tiden blive behov for to nye skoler i området.

Vinderteamet bag 'GROBUND' består af:

  • c.c. contractor (totalentreprenør)
  • Kjær & Richter (Arkitekt)
  • Christensen & Co (Arkitekt)
  • Lytt (Landskabsarkitekt)
  • AFRY (ingeniør)

Se visualiseringer nedenfor.

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961
  • Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, mobil 2194 7257
  • Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, via pressechef Michael Jaap, mobil 4022 8799