Aarhus vil mangle flere pædagogiske uddannede medarbejdere end ventet

Med indførelse af minimumsnormering og ambitioner om flere pædagogisk uddannede medarbejdere til at tage sig af børnene, vil der være behov for 400 nye fuldtidsstillinger med pædagogisk uddannelse. Det viser beregninger på baggrund af officielle tal fra Danmarks Statistik.

Herudover vil der mangle cirka 200 pædagogisk uddannede fuldtidsmedarbejdere baggrund af den vækst i børnetallet, som udviklingen i Aarhus fører med sig.

Det siger sig selv, at pædagoger og andre uddannede medarbejdere med pædagogisk baggrund er afgørende for en god hverdag for børnene i Aarhus. Vi kan tilbyde attraktive arbejdspladser og et godt fagligt miljø for at tiltrække medarbejdere. Men der ligger også en kæmpe opgave i at sørge for nok uddannede, så det overhovedet er til at finde ledige hænder med den rigtige uddannelse.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Thomas Medom peger på, at regeringens planer om at flytte blandt andet uddannelsespladser på pædagoguddannelsen, væk fra de større byer, kun vil være med til at forstærke presset. Planen blev præsenteret i sidste uge.

Unge skal møde et attraktivt og fagligt stærkt studiemiljø i Aarhus. Det nytter ikke noget, at de skal rende panden mod en mur og blive tvunget til at søge andre uddannelser, hvis de gerne vil uddanne sig og arbejde pædagogisk med børn. Regeringen bør sikre et optag, som imødekommer ønsket fra de uddannelsessøgende og ikke mindst ønsket fra børnefamilierne om uddannet pædagogisk personale i dagtilbuddene.
Thomas Medom

 

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961