Børn og unge fortjener bedre mental sundhed

Skolepsykologen skal være på skolen udvalgte dage både i og uden for skoletiden – men ikke erstatte det tilbud om gratis psykologhjælp, som allerede eksisterer. Derudover skrues op for oplysningen om mental sundhed, så de unge får mere viden og kan nedbryde tabuer om mental mistrivsel.

Børne- og ungebyrådets forslag afspejler, at mange børn og unge fortsat kæmper med mental sundhed og dårlig trivsel. I en undersøgelse blandt de aarhusianske unge giver næsten hver femte udtryk for ikke at være tilfreds med sit liv. En udfordring, der kræver handling, mener Aarhus’ ungeborgmester, Rikke Kondrup Jensen, der er glad for, byrådet har lyttet til de unges ønsker:

Med byrådets beslutning tager vi et vigtigt skridt mod bedre trivsel for de aarhusianske børn og unge. Vi mangler steder, hvor børn og unge trygt kan henvende sig, når de har mentale udfordringer. Samtidig er det vigtigt, vi begynder at tale åbent om mistrivsel og mental sundhed. Mere viden og større åbenhed vil uden tvivl kunne ændre de unges syn på mental sundhed og forståelse for hinanden. Det er der brug for, hvis vi skal mistrivslens til livs.
Rikke Kondrup Jensen, Aarhus’ ungeborgmester

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, har båret de unges forslag videre til byrådet.

Vi ved, at karakterræs, ensomhed, angst og ikke mindst tonen og kulturen på sociale medier er nogle af de ting, der presser børnene og de unge. Et pres, som over et år med corona-isolation, hjemsendelser og bekymringer bestemt ikke har gjort det mindre. Ungebyrådet er med rette bekymret, og jeg er glad for, at byrådet nu har vedtaget de unge byrødders forslag. Mere oplysning, nedbrydning af tabuer og konkret hjælp kan vi hjælpe børn og unge til mere forståelse for både deres egen og hinandens trivsel og sundhed. Det skylder vi byens børn og unge, så de alle får mulighed for et godt børne- og ungeliv.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Børne- og ungebyrådet i Aarhus består af 31 medlemmer og op til 9 suppleanter, som alle er fra 7. klasse til og med 17 år. Børne- og ungebyrådet har hvert år mulighed for at indsende fire forslag, som Aarhus Kommunes byråd skal behandle. Forslaget om styrket mental sundhed blandt børn og unge i Aarhus er ét af disse.

Fakta

  • Læs forslaget fra Børne- og ungebyrådet her.
  • Børne- og ungebyrådet understøttes af Århus Ungdommens Fællesråd i samarbejde med Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Kontakt

  • Ungebyrådssekretær, Stine Alkert, stine@aauf.dk, 2987 8901
  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961